Rozcestník

Velikost textu:

Plán práce

Plány práce - týdenní plány

Plán_práce_školni_rok  2019-2020 (DOCX 49.14 kB)

Zařazení akcí ve školním roce 2019-20 (DOCX 17.65 kB

PŘÍLOHA PLÁNU PRÁCE (DOCX 14.57 kB  

Zařazení akcí ve školním roce 2018 - 2019 (DOCX 20.48 kB) 

Plán_prace_skolni_rok 2018-2019 (DOCX 40.89 kB)

 

 

 

2020 – týdenní plány jednotlivých ročníků

Nově budou týdenní plány zveřejňovány na:  https://zsonline.cz/recice/

 

 

Pokud Vám bude něco nejasné, prosím, zavolejte své paní učitelce, ráda Vám pomůže.  Snad se všicni zase brzy sejdeme ve škole. Vaše p. učitelky

kontakt:  rs.maskova@seznam.cz

 

TÝDENNÍ PLÁN  1.roč. 

32. týden 6.4. - 10.4.

Předmět

Probírané učivo   

Čt/Ps

PO – Sl. s. 66, cvičení 7, cv. Puzzle. Pís. s. 30 Š

ÚT – Sl. s. 66 dokončit stranu. Pís. s. 30 D

ST – SL. s. 67 celá strana. Můžete si čtení rozložit do svátků.

         Pís. s. 31 Š + D

MA

PO – s. 21, procvičujte s předměty(kostky apod.)

Rovnejte do řady viz. učebnice – stejný počet, v jedné řadě více, v druhé méně. Pak klademe otázky:

Kde je stejně?

Kde je více a o kolik?

Kde je méně a o kolik?

ÚT – 22/1,2,3

ST – 22/4,5 – napiš do sešitu, pak vyfoťte a pošlete k oznámkování

PRV

 

Str. 51 – Svátky jara – celá strana + povídejte si o velikonocích, jaké se dodržují zvyky atd.

AJ

 

Velikonoční prázdniny

Přeji vám požehnané Velikonoce!

 TÝDENNÍ PLÁN  2.roč.

Předmět

Probírané učivo   

Čt/Ps

PO – Uč. s. 97/4 napiš, 97/5 ústně, rámeček di,ti,ni, dy,ty,ny si přečti

a napiš zápis do sešitu

ÚT – Uč. s. 98/6a napiš + procvičuj na www.skolakov.eu

ST – Uč. s. 98/7 napiš + procvičuj na www.skolakov.eu

Čítanka: s. 123 nahlas přečti a udělej úkol č. 3

                s. 124 přečti a ústně odpovídej na otázky za textem

Úkol na oznámkování PL – druhy vět

MA

PO + ÚT s. 3 násobení 5

ST – procvičuj násobení na www.skolakov.eu

Během týdne se nauč násobení 5.

PRV

 

Pro zopakování stromu si můžete pustit toto video: https://edu.ceskatelevize.cz/listnate-stromy-casti-stromu-ekosystem-5e4418fe17fa7870610ed2a7

 

Uč. str. 48-49 – Prohlédněte si obrázek Jaro u vody. Pojmenujte, co na něm vidíte, jaké rostliny, zvířata a stromy.

Pokud budete chtít můžete se podívat na toto video: https://edu.ceskatelevize.cz/jaro-zivot-rostlin-a-zivocichu-i-5e44241c4908cf0125157f61

AJ

 

Velikonoční prázdniny

Přeji vám požehnané Velikonoce!

 TÝDENNÍ PLÁN  3.roč.

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Pondělí: Zopakuj si všechna pamatuj si – podstatná jm., přídavná jm., slovesa, příslovce, číslovky, zájmena, předložky, spojky, částice, citoslovce (z učebnice nebo ze sešitu).

Do sešitu si zapiš: nadpis Slovní druhy

1. podstatná jména

2. přídavná jména

3. zájmena

4. číslovky

5. slovesa

6. příslovce

7. předložky

8. spojky

9. částice

10. citoslovce

Zkus se naučit toto pořadí slovních druhů a zapamatuj si, které číslo patří kterému druhu slov. Nech se vyzkoušet od rodičů.

Do mailu pošlu říkanku, která vám někomu třeba pomůže.

 

Opakuj si vyjmenovaná slova – pokračuj si každý den alespoň 1 cvičení v pracovním sešitě – zkontroluj si správnost v klíči.

 

Úterý: uč.str.153/8 – zkus do sešitu

(řešení pro rodiče ke kontrole: stojí před startovní č., z houpačky, pod hlavou, běželi od lesa, chtěli závodit bez nás)

Uč.str.154/9a – zkus do sešitu, 9b také do sešitu

(řešení: a)koníci – je, k houpačce – (do) ní, Ohnišupkovi – on, Ohnišupkovi – ten, koníkům – je, Ohnišupkovi – tomu,

b) a – před spojkou a čárku nepíšeme, ale, že, ale)

uč. str. 154/10 do sešitu

 

Středa: Prosím rodiče, pokud máte možnost, tak klukům vytiskněte str. 155 a ať ji sami doplní, jestli nemáte možnost tisku, tak ať cvičení napíší na list papíru. Potom mi to, prosím, přepošlete ke kontrole.

 

ČTENÍ: Písanka – pokračuj další stranu (15?),

Čítanka: přečti si báseň na str. 130, do sešitu zkus 130/1, ústně 2, přečti si – str. 131 – 132, do sešitu 132/2, 3.

 

Popovídejte si s rodiči o významu Velikonoc.

 

Čti si do Čtenářského deníku.

AJ

Pondělí: Zopakuj si dny v týdnu, potraviny z 21. lekce, ovoce z 22. lekce – ústně i písemně.

Středa: Prosím připomeňte si použití neurčitého členu a/an (znamená nějaký):

Pokud slovo začíná na vyslovovanou samohlásku – použijeme an – např. an apple, an orange. Pokud slovo začíná na vyslovovanou souhlásku – použijeme a – a lemon, a yellow banana /y – vyslovujeme jako j/ .

23. lekce: Vegetables, uč. str. 48/1+P.S.48/1 – nauč se výslovnost a psaní nových slovíček, zapiš si 23. lekci do slovníčku.

Uč. str. 48, P.S. str. 48/2, 3

MA

PO

Uč. str. 13 – cv. 29, 31,  

http://www.matyskova-matematika.cz/8-dil/video/str-41/

 

ÚT

Uč. str. 14 – cv. 34, 35, 36

http://www.matyskova-matematika.cz/8-dil/video/str-42/

 

ST

Uč. str. 15 – cv. 40, 41, 43

http://www.matyskova-matematika.cz/8-dil/video/str-43/

 

 PRV

 

Pondělí: Uč. str. 46, 47 – přečti si důkladně

Do sešitu – vypracuj zápis: POLNÍ PLODINY

Polní plodiny jsou užitkové rostliny pěstované na polích.

Patří sem:

1. Obilniny – obilí (pšenice, ječmen, oves, žito) a kukuřice

2. Okopaniny – lilek brambor, řepa cukrovka

3. Luskoviny – fazol, hrách, čočka, sója

4. Pícniny – např. jetel, vojtěška (slouží ke krmení hospodářských zvířat)

5. Olejniny – slunečnice, řepka olejka

6. Textilní plodiny – len

K jednotlivým plodinám si nakresli nebo napiš, na co se využívají, co se z nich vyrábí.

P.S. str. 48 - dokonči

Středa: Zopakuj si z uč. str. 40, 41, 44, 45, 46, 47+zápisy v sešitě+P.S. str.46, 47, 48

Rodičům do mailu pošlu kontrolní list, který prosím sami vyplňte a pošlete mi zpět ke zhlédnutí.

 

Poznávej ovoce, zeleninu a další užitkové rostliny (v domácnosti, knihách nebo na počítači).

 

AŤ SE TI V PRÁCI DAŘÍ! PŘEJI TI A TVÉ RODINĚ, AŤ JSTE ZDRAVÍ

A TAKÉ POŽEHNANÉ VELIKONOCE!

 

 TÝDENNÍ PLÁN  4.roč.

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

 

Pondělí: Zopakuj si prosím str. 140 + str.146, 148

P.S. str. 49/3

(Řešení- pro rodiče ke kontrole: kup, kupme, kupte, napiš, napišme, napište, udělej, udělejme, udělejte, vyrob, vyrobme, vyrobte, vrať, vraťme, vraťte, řiď, řiďme, řiďte)

. str. 155/1a+b do sešitu (stačí 1 řádek)

(Řešení- pro rodiče ke kontrole: jím – os.1, č.j., jíst, lezeme – os.1, č.mn., lézt, vyzkouší si – os.3, č.j. i mn., vyzkoušet, napíšeš – os.2, č.j., napsat, smějí se – os.3, č.mn., smát se, máme – os.1, č.mn., mít, myješ – os.2, č.j., mýt, sedíte – os.2., č.mn., sedět)

 

Úterý: Uč. str. 150/1a - ústně (stačí část cvičení)

 

(Řešení: by žili, já bych chtěl, měl bych, byl bych, by bylo, bychom hráli, bychom se koupali, bych pozoroval, by svítily, bychom chovali, by pobíhala, by měl…)

150/1b vyhledej 2 podstatná jména rodu ženského, 2 rodu středního a 2 rodu mužského a urči je

(např. Tereza-1.p., č.j., r.ž., Adam – 1.p., č.j., r.m.živ., hřiště – 1.p., č. j., r. stř…..)

Do sešitu si opiš: ze str. 150 (151 už ne)– Pamatujte si: Tvary podmiňovacího způsobu…

Zkus si to zapamatovat.

P.S. str. 49/1, 2

AJ

Pondělí: Zopakuj si číslovky, slovíčka 21. lekce a abecedu.

Rodičům do mailu pošlu kontrolní list, který prosím sami vyplňte a pošlete mi zpět ke zhlédnutí.

 

Středa: 22. lekce – Revision – opakování

 Uč. 46/2 – pokud máte možnost tisku, tak prosím dětem slovesa vytiskněte, ať si to rozstříhají na jednotlivé kartičky. Do mailu vám pošlu české významy, ty ať také rozstříhají a potom si budou vyhledávat správné dvojice. Ať se slovesa, prosím, doučí.

46/1 – mohou děti trénovat se starším sourozencem číslovky

P.S. str. 46/1, 2, 3 Zkontroluj si, douč se, prosím, co ti nejde.

 

(Řešení: 1. bathroom, toilet, living room, hall, kitchen, bedroom,

2. two, twelve, twenty, four, fourteen, forty-four

Three, thirteen, thirty-three, five, fifteen, fiftty-five, sixteen, sixty-six, nineteen, eighteen, eighty, a hundred

3. Prague is in the Czech Republic. London is in the UK. Dublin is in Ireland. Washington is in the USA.)

 

POKUD SI NEJSTE JISTI SPRÁVNOSTÍ, NEBO ŘEŠENÍM NĚKTERÝCH CVIČENÍ, TAK MI JE ZKUSTE VYFOTIT A POSLAT SMS NEBO DO E-MAILU KE KONTROLE.

MA

PO

Uč. str. 7 – do sešitu: Nadpis: Početní výkony s přirozenými čísly – opsat oba růžové rámečky cv. 2, 4, 5

 

ÚT

Uč. str. 8 – do sešitu opsat oba růžové rámečky, cv. 8, 9

 

ST

Uč. str. 9 – do sešitu opsat růžový rámeček cv. 15, 18

Můžete se podívat na výuková videa, pro lepší pochopení roznásobení (sice nejsou k naší učebnici, ale jsou velmi pěkně udělaná) http://www.matyskova-matematika.cz/4-rocnik-1-dil/video/str-50/

 

VL

 

Zopakuj si učivo – uč. str. 72/3, 4,74/1, 3, 4, 5,76/3, 78/1, 3, 5, 6

Rodičům do mailu pošlu kontrolní list, který prosím sami vyplňte a pošlete mi zpět ke zhlédnutí.

 

Můžeš si na počítači pustit Didaktu (eurodidact.cz jako ve škole – vlastivědu a probírané učivo si tam znovu projít).

 

Zopakuj si ze sešitu zápisy Rostliny a živočichové vod a bažin a Jaro v přírodě.

Rodičům do mailu pošlu kontrolní list, který prosím sami vyplňte a pošlete mi zpět ke zhlédnutí.

 

Venku pozoruj, jak se projevuje jaro (rostliny, živočichy).

 

POKUD POTŘEBUJETE S NĚČÍM PORADIT, NEBO NĚCO ZKONTROLOVAT Z JAKÉHOKOLIV PŘEDMĚTU, TAK MI MŮŽETE ZAVOLAT NEBO NAPSAT E-MAIL, RÁDA VÁM POMŮŽU.

 

AŤ SE TI V PRÁCI DAŘÍ! PŘEJI TI A TVÉ RODINĚ, AŤ JSTE ZDRAVÍ A POŽEHNANÉ VELIKONOCE!

 

 TÝDENNÍ PLÁN  5.roč.

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Pondělí: Sloh: Vypravování

Uč. str. 158 dole – text si důkladně přečti + na str.159 – poučení o vypravování

Do sešitu si napiš nadpis Vypravování + zkus: 159/3, 5

(Úkoly mi pošli, prosím, ke kontrole.)

 

Úterý: Minulý čas

Uč. str. 153 – přečti si Zopakujte si.

Do sešitu – 153/2 (připomeň si, že když je podmět rodu mužského životného – píšeme v přísudku měkké i, pokud je rodu ženského nebo mužského neživotného – píšeme tvrdé y, pokud je rodu středního – píšeme –a.)

(Řešení pro kontrolu zašlu rodičům.)

 

Středa: Tvary rozkazovacího způsobu

Uč. str. 154 – Zopakujte si – přečti si

Uč.str.154/1a, c – ústně

Do sešitu: 156/2

(Řešení pro kontrolu zašlu rodičům.)

 

ČTENÍ: Čti si knihu do Čtenářského deníku.

Čítanka – str. 114 - 115 přečti si, do sešitu – 115/1.

Čítanka – str. 110 Jaro + hádanky – přečti si, do sešitu – 110/1, 1

AJ

Pondělí: 22. lekce: Revision – opakování

Zahraj si hru v učebnici – str. 46, 47 (projdi si všechny otázky, pokud nebudeš některou vědět, tak mi dej vědět – poradím ti)

P. S. str. 46/1, 2, 3

 

Středa: P.S. str. 46/4, 47/5, 6, 7, 8

Cvičení si oprav barevnou tužkou.

Po kontrole se prosím douč to, co ti nejde.

(Řešení ke kontrole přepošlu rodičům.)

MA

PO

Uč. str. 7 – cv. Do sešitu geometrie: Porovnávání úhlů, osa úhlu. – opsat růžové rámečky. Cv. 1 (ústně), 4, 6, 7, 5 (ústně)

Pro připomenutí a zopakování úhlů se můžete podívat na video: http://www.matyskova-matematika.cz/geometrie-5/video/str-8/

 

ÚT

Uč. str. 8 – do sešitu: Aritmetický průměr – opsat růžový rámeček, cv. 2, 3, 4, 5

Můžete se podívat na výuková videa, pro lepší pochopení roznásobení (sice nejsou k naší učebnici, ale jsou velmi pěkně udělaná) http://www.matyskova-matematika.cz/5-rocnik-1-dil/video/str-35/

 

ST

Uč. str. 9 – cv. 2, 4 (ústně), 6

 

 

VL

 

Druhá světová válka – zopakuj si učivo,

pošlu rodičům kontrolní pracovní list (prosím vyplňte ho sami – bez použití sešitu, učebnice), pošlete mi ho, prosím, zpět ke zhlédnutí.

 

 

Lidské tělo - kostra – uč. str. 70 - 73 – důkladně si přečti, do sešitu si udělej zápis: Kostra

Skládá se z kostí různého tvaru a velikosti.

Poskytuje oporu těla, umožňuje pohyb a chrání vnitřní orgány.

Tvoří ji lebka, páteř, kostra hrudníku a horních a dolních končetin.

Kosti jsou důležité i pro tvorbu krve. V kostní dřeni některých kostí se vytvářejí krvinky.

Pro zdravý růst a vývoj kostí je potřebný vápník a vitamin D.

Nauč se prosím.

 

POKUD POTŘEBUJETE S NĚČÍM PORADIT, NEBO NĚCO ZKONTROLOVAT Z JAKÉHOKOLIV PŘEDMĚTU, TAK MI MŮŽETE ZAVOLAT, NEBO NAPSAT E-MAIL, RÁDA VÁM POMŮŽU.

 

 AŤ SE TI V PRÁCI DAŘÍ! PŘEJI TI A TVÉ RODINĚ, AŤ JSTE ZDRAVÍ A TAKÉ POŽEHNANÉ VELIKONOCE!

 

 

 

 

   

TÝDENNÍ PLÁN  1.roč.

 31. týden 30. 3. – 3. 4.

Předmět

Probírané učivo   

Čt/Ps

PO – Sl. S. 63 dokončit, vyberte cvičení která přečtete 2-3krát

          Pís. s.27 Š

ÚT – s. 64, polovina. Písanka s. 27 D

ST – s. 64 dokončit, písanka s. 28 Š

ČT – s. 65 polovina, písanka s. 28D

PÁ – s. 65 dokončit, písanka s. 29 Š + D

MA

PO – s. 18, ukažte dětem jaké druhy metrů doma máte a jak se s nimi měří

ÚT – 19/1,2,3,4

ST – otevřít si www. skolakov.eu, dále matematika  1.ročník, cvičení číselná řada 0-20, sčítání a odčítání do 20 – vybírejte dětem cvičení

ČT – dokončit s. 19

          s. 20/1,2-napiš do sešitu

PÁ – dokonči s. 20

Přezkoušení – list pošlu emailem, ofoťte a pošlete mi na oznámkování na školní email

PRV

 

Str. 46 – Připomeňte si, které měsíce jsou jarní. Ve sklenici vybarvěte obrázky, které patří k jaru. Povídejte si, jaké může být na jaře počasí a děti vybarví vhodné jarní oblečení.

Str. 47 – Povídejte si, co se vám líbí na jarní přírodě a jaké části má rostlina. Děti si vyplní tuto stranu a přečtou věty o jaru. Na boku jsou názvy částí rostliny k vystřižení, nalepte je.

AJ

 

 Birthday (narozeniny, hračky, How old are you? – Kolik je ti let?) Prosím zkuste děti seznámit s novou slovní zásobou (viz pracovní list str. 29, který vám pošlu do mailu) – využívejte doma konkrétní věci, děti můžou i hračky počítat a procvičit si číslovky a barvy, říkat Já mám …– I have a red ball. I have two cars.…. Pokud stihnete, můžete procvičovat i předchozí slovní zásobu (podle pracovních listů ve složce AJ).

 TÝDENNÍ PLÁN  2.roč.

Předmět

Probírané učivo   

Čt/Ps

PO – 96/3, 97/1a),b) + zapiš si Pamatuj si

ÚT – 97/2, 97/3 přečti si a splň úkol a)

ST – naučit dělení hlásek, tabulka přijde emailem

ČT –  ,,                ,,         ,,

PÁ -   ,,                ,,        ,,

Čtení s. 120-122, každý den hlasitě kousek přečíst

+ pís zkoučení – přijde emailem

MA

PO – 7.díl učebnice s. 1 - polovina

ÚT –                           s. 1 - dokončit

ST – s.2 polovina

ČT – s. 2 dokončit

PÁ – procvičování na: www.skolakov.eu – matematika 2.ročník – násobení a dále cvičení dle vašeho výběru

PRV

 

Uč. str. 46 – přečíst a nakreslit do sešitu strom a popsat jeho části

P.S. str. 58 – vyplňte cv. 2, 5 Na papír nakreslete vaši oblíbenou jarní květinu a napište k ní informace jako název, výskyt, barva květu.  

Pokud budou děti chtít, mohou si jarní rostliny a části rostliny procvičit zde

http://rysava.websnadno.cz/prvouka_1.roc/jaro_rostliny1.htma části stromu zde:

http://rysava.websnadno.cz/prvouka_1.roc/jaro_sad1.htm

AJ

 

 

Pro kontrolu posílám řešení z minulého týdne: 31/8 My animal farm is big. I´ve got many animals. I´ve got three cows, two horses, six ducks, nine hens and twelve chickens. I´ve got two cats and three kittens. I like animals. Come in and play with animals! ,

31/9 Come here. Look at my kitten. I like my cows. Play with my lamb!

 3. lekce: Happy Easter (opakování barev a číslovek 1 - 10) – Zopakujte prosím s dětmi barvy a číslovky 1 – 10, uč. str. 22 projděte s dětmi ústně (překlad textu – Ahoj! Já jsem velikonoční králíček. Já mám hodně barevných vajíček pro tebe. Kolik vajíček? Počítej se mnou.)+P.S.str.32/1 (děti vybarví one-yellow – vajíčko s číslem 1 žlutě, two – orange  2 oranžovou,…..).

 

 TÝDENNÍ PLÁN  3.roč.

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

 Pondělí: Zopakuj si všechna pamatuj si – podstatná jm., přídavná jm., slovesa, příslovce, číslovky, zájmena, předložky, spojky. Zkus vypracovat pracovní list na opakování slovních druhů (list pošlu mailem, vyplněné mi, pokud můžete, přepošlete zpět ke kontrole).

Opakuj si vyjmenovaná slova – pokračuj si každý den alespoň 1 cvičení v pracovním sešitě – zkontroluj si správnost v klíči.

Úterý: Rodiče, prosím, nadiktujte dětem 146/5 (nejdříve přečtěte celé cvičení, potom po částech – děti píší, potom znovu celé přečíst, prosím opravte barevně, nebo mi přepošlete k opravě – děkuji, děti si v případě potřeby vypracují opravu).

 Částice: Ústně uč. str. 146/1 (řešení: Věty přací: Kéž bych…, jsi…, Kdyby mi tak ….Kéž bych se…Nechť se tak…..

Do sešitu si opiš: Částice + Pamatujte si: ze str. 147.

Ústně: 147/2a (řešení: první dvě věty jsou přací, třetí a čtvrtá rozkazovací)

 Středa: Citoslovce: Ústně uč. str. 148/1a, b (řešení: chichichi, chachacha, ejchuchu), c, d (řešení: ať), e (bezvýznamný, prostý člověk).

Do sešitu si opiš: Citoslovce + Pamatujte si: ze str. 148.

Písemně do sešitu zkus 148/2 (řešení: pst, achich, ouvej, hopsa, hejsa, fí, hurá, bim, bam, krá, krá), 148/3 (řešení – například: cink, tú tú / u citoslovcí můžeme psát i uprostřed slova ú/, ach, tik, tak, ihahá, hop, bác, bum, prásk).

 Čtvrtek: Opakování - zkus do sešitu: uč. str. 151/1a stačí ke každému 3 slova (řešení – např. osoby: dědeček, maminka, miminko, zvířata: pejsek, holubi, veverka, věci: kočárek, taška, míč)

151/1b Vytvoř 5 vět (řešení – např. Dědeček sedí na lavičce. Maminka uspává miminko….)

151/2 (řešení: Sukně je krátká, nebo dlouhá. Moře je klidné, nebo rozbouřené. Postel je úzká, nebo široká. Prádlo je vlhké, nebo suché. Pohádka je hezká, nebo ošklivá. Cvičení je lehké, nebo těžké. – tučně vyznačená slova jsou přídavná jména

 Pátek: Opakování - zkus do sešitu: uč. str.152/3 (řešení: běží, běžec, běžecký, plave, plavec, plavecký, letí, letec, letecký, jede, jezdec, jezdecký, loví, lovec, lovecký, střílí, střelec, střelecký)

Uč. str. 152/4a (řešení: zbytečně, bystře, obyčejně, plynule, přemýšlivě, pyšně, vysoko, brzy)

153/7a přečti si cvičení celé, ale napiš jenom slova (řešení: kobylky, kopýtky, trpaslík, vyrazit, jakmile, zmizeli, víčka, klížit, slyší, vypískl, vyvedl, nevíš, vyčítali, vzlykal, zívl, vylíhla, myšlenka, vy, mi, míhali, byli, viděl, bych, dosyta, vyspat)

153/7d (řešení: číslovka – tři, citoslovce – pozór, houpy, hou, haló, částice – kéž)

ČTENÍ: Písanka – pokračuj další stranu, Čítanka: přečti si – str. 128-129, do sešitu zkus 129/1,2, můžete si popovídat o otázkách 3, 4.

Čti si do Čtenářského deníku.

AJ

 Pondělí: 21. lekce: Zopakuj si slovíčka a v uč. 44/2, 3 (Mám rád../Nemám rád..) a v P. S. str. 45/6 (Já potřebuji….).

22. lekce: nacvič si výslovnost a psaní slovíček– uč.str. 46/1+P.S.str.46/1

Středa: Prosím vysvětlete si použití neurčitého členu a/an (znamená nějaký):

Pokud slovo začíná na vyslovovanou samohlásku – použijeme an – např. an apple, an orange. Pokud slovo začíná na vyslovovanou souhlásku – použijeme a – a lemon, a yellow banana /y – vyslovujeme jako j/ . Zkus vypracovat v P.S. str. 46/2, 47/4.

Pátek: uč. str. 46/2, 3, P.S. str. 46/3, 47/5

Řešení: 46/2 a red apple, a green pear, a purple plum, a yellow banana, an orange orange, a green lemon

46/3 five orange oranges, two yellow bananas, two yellow pears, three green lemons, four purple plums

47/4 an orange apple, a red orange, a yellow banana, a yellow apple, an orange orange, a green banana

47/5 This pear is big.(Tato hruška je velká.) These pears are small. (Tyto hrušky jsou malé.) This lemon is small. These lemons are big.

uč. str.47/4 + P.S. str. 47/6, 7 – můžeš si doma připravit ovocný salát a používat přitom angličtinu

Řešení: 46/7 Take an/one apple. Peel it. Cut it. Put it in the bowl. Put (some) juice on it. Mix it.

MA

POZOR: ZBYTEK MUSÍ BÝT VŽDY MENŠÍ NEŽ DĚLITEL!

PO

Uč. 3. díl str. 9 – cv. 12, 13,

Můžete se podívat na výuková videa, pro lepší pochopení (sice nejsou k naší učebnici, ale jsou velmi pěkně udělaná): http://www.matyskova-matematika.cz/8-dil/video/str-38/

ÚT

Uč. 3 díl str. 10 – cv. 17, 18, 19

http://www.matyskova-matematika.cz/8-dil/video/str-39/

ST

Uč. 3. díl str. 11 – cv. 1 (ústně)Zkus se zamyslet, jak by se dala přenést délka z  jednoho místa na druhé. Můžeš vyzkoušet různé předměty v domácnosti. (špejle, proužek papíru, provázek, tátův metr, pravítko, kružítko)

Do sešitu geometrie: Nadpis: Přenášení úsečekcv. 2, opiš si růžový rámeček dole,

ČT

Uč. 3. díl str. 12 – cv. 22, 23

http://www.matyskova-matematika.cz/8-dil/video/str-40/

– pátek nechávám dětem na odpočinek od matematiky a případné dodělávky.

Pokud se dětem bude chtít, můžou dělení se zbytkem procvičovat zde: https://skolakov.eu/matematika-3-trida/deleni-se-zbytkem

V průběhu týdne očekávejte odkaz na další on-line testík.

 PRV

 

 Pondělí: Uč. str. 44 – přečti si

Do sešitu – vypracuj zápis: OKRASNÉ ROSTLINY

Pěstujeme je pro zkrášlení domova nebo jeho okolí.

1. Zahradní rostliny, např. pivoňka, lilie, kosatec, mečík

2. Pokojové rostliny , např. kaktus, kapradina, africká fialka, fíkus + obrázky některých rostlin – zejména těch, které neznáš.

Doma a na zahrádce poznávej další rostliny.

 Středa: uč. str. 45 – přečti si

Do sešitu – vypracuj zápis

UŽITKOVÉ ROSTLINY

Jsou naší potravou. Jíme je čerstvé nebo je zpracováváme a vyrábíme z nich různé potraviny.

1. Ovocné stromy a keře (jabloň, třešeň, rybíz, angrešt)

2. Zelenina (pažitka, okurka, kedluben, paprika, rajče)+obrázek

 Čtvrtek: P. S. str. 48 – zelenou část+ doplň i názvy zeleniny, část s ovocem, (Kašpárka a poslední větu ne).

Poznávej ovoce a zeleninu (v domácnosti, nebo na počítači).

 TÝDENNÍ PLÁN  4.roč.

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

 Pondělí: Sloh: popis pracovního postupu – uč. str. 154/1 – důkladně si přečti. Do sešitu slohu si zapiš: Popis pracovního postupu

Stojánek na tužky

Materiál a pomůcky:

Napiš, co vše budeš potřebovat k sestavení stojánku.

(Řešení: bílou nebo barevnou čtvrtku, pravítko, tužku, pastelky, obrázky, lepidlo, nůžky).

Zkus stojánek podle návodu vyrobit pro sebe nebo pro někoho jako dárek.

 Úterý: Zopakuj si z uč. str. 140

Uč. str. 141/7a, b – zkus vypracovat do sešitu – stačí 8 vět,

Další úkol – ve větách vyhledej podstatné jméno rodu středního, 2 podstatná jména rodu mužského, 1 podstatné jméno rodu ženského a urči u nich vzory.

 (Řešení: Vzpomínáme (přítomný čas) rádi na pobyt u moře. Vzpomenete si (budoucí čas) ještě někdy na ten výlet? Rádi vám s úkolem pomůžeme (budoucí čas). Pomáháme (přítomný čas) doma s úklidem. Už nic lepšího nevymyslím (budoucí čas). Nikdy si nevymýšlím (přítomný čas). Čas rychle uplývá (přítomný čas). Prázdniny uplynou (budoucí čas) jako voda.

Rod střední: moře – moře, rod mužský – pobyt – hrad, výlet – hrad, úkol – hrad, úklid – hrad, čas – hrad, rod ženský – voda – žena.)

 141/8 – Cvičení si přečti a z těchto vět vypiš slovesa a urči u nich osobu, číslo a čas:

 Na jednom mostě stál voják na stráži. Co tady hledáš? Snům nevěřím. S ženou porazili hrušku.

(Řešení: stál – 3.os., č.j., čas minulý, hledáš – 2.os., č.j., čas přítomný, nevěřím – 1.os. , č.j., čas přít., porazili – 3.os., č.mn., čas minulý)

 142 – Zopakuj si – důkladně si přečti.

Do sešitu si napiš: Pamatuj si: V koncovkách slovesných tvarů v přítomném čase píšeme vždy měkké i/í.

Prosím zkuste dětem nadiktovat část (asi 6 vět) 11. cvičení ze strany 142 jako diktát. Nejdříve jim prosím věty přečtěte, potom po částech diktujte. Na závěr znovu celé přečteme a děti si kontrolují. Prosím opravte jim to barevnou tužkou, nebo mi přepošlete k opravě, děkuji. Děti si v případě potřeby vypracují opravu.

 Středa: uč. str. 143 - Zopakuj si – důkladně si přečti.

Do sešitu: 143/12 přečti si a napiš jenom doplňovaná slova

  (Řešení: liška, postaví, talíř, řídkou, zlomyslně, do talíře, vylíže, jazykem, lišku, lahůdky, s úzkým, tlapkou, nabírá, myslíš si, my ostatní)

 Ústně: 144/13

(Řešení: V kolik hodin jsi přišla domů? Ta váza sem nepatří. Já jsem si to myslel! Co si koupíš ke svačině? Byl jsi na házené? Řekl jsi (jsem), že to nemůže být pravda. Postav to sem doprostřed stolu. Nevěděla jsem (jsi) to. Ty jsi moje nejlepší kamarádka. Už jsi zatelefonoval tetě? To jsem (jsi) se nasmála. Vyřídil jsi rodičům můj vzkaz? Přišel jsi (jsem) jako na zavolanou.)

Ústně: 144/14 (stačí 5 vět)

(Řešení: Davide, určitě ses rozhodl správně. Jano, naučila ses tu báseň nazpaměť? Petře, hrál sis už celé odpoledne. Co sis o tom myslela, Evo?

P.S. str. 47/1

(Řešení: minulý čas: koupila, poslouchal, upadl, nakukoval, rozběhli se, přítomný čas: pláču, žiješ, nevidíte, věří, mluvíme, budoucí čas: nevtáhne, zůstanou, vyleze, budou obědvat, vezmete)

 Čtvrtek: Slovesný způsob (nové učivo)

Uč. str. 145/1, 2, 3 – ústně

Str. 146 – Pamatujte si – důkladně si přečti.

Do sešitu si zapiš: Slovesný způsob

Rozlišujeme slovesný způsob oznamovací, rozkazovací a podmiňovací.

Způsob oznamovací – např. přemýšlím, přemýšlel jsem, budu přemýšlet.

Uč. str. 146/4

Cvičení si přečti. Do sešitu si vypiš 3 slovesné tvary v oznamovacím způsobu, 3 slovesné tvary v rozkazovacím způsobu, 2 v podmiňovacím způsobu.

 (Řešení: Oznamovací: mají, budou, říkají, má, ví, udělá, usne, zakládá, začíná, nedutá, bojí se, přepadl, zavírá, říká si, zmáčkneme, oddychne si, je, doběhne, zůstane, se nevrátí. Rozkazovací: umyjte se, vyčistěte si, čtěte si, poslechněte si, dělej, vypni. Podmiňovací: by se podívala, by se nelíbilo, by utekla, by přepadl).

 

AJ

 Pondělí: 21. lekce: Zopakuj si a nauč se slovíčka ze str. 44.

Uč. str. 45/3, 4 (Překlad: Jíš hrozny? Ano. Jsou skvělé. Jíš třešně? Ne. Jsou hrozné.

Středa: Zopakuj si výslovnost a psaní číslovek 1 – 20 (4. lekce).

Nauč se výslovnost a psaní číslovek 20 – 100 – uč. str. 45/5 + P. S. str. 45/4. Do sešitu si číslovky také postupně napiš 10-ten, 20-twenty,….100-one hundred.

Pátek: P. S . str. 45/5, 6, 7, zkus v učebnici se starším sourozencem 45/6 – zopakuj si abecedu – spelling (hláskování)

(Řešení: 47/5: 23 twenty-three, 37 thirty-seven, 44 forty-four, 52 fifty-two,

69 sixty-nine, 78 seventy-eight, 81 eighty-one, 95 ninety-five,

47/7 Seventy-seven is Tom´s door.

Ninety-four is Pat´s door. Thirty-six is Kim´s door. Ninety-four is Kev´s door.)

 POKUD SI NEJSTE JISTI SPRÁVNOSTÍ, NEBO ŘEŠENÍM NĚKTERÝCH CVIČENÍ, TAK MI JE ZKUSTE VYFOTIT A POSLAT SMS NEBO DO E-MAILU KE KONTROLE.

MA

PO

Uč. 3 díl str. 3 – cv. 1 (ústně zopakovat), cv. 2, 3

ÚT

Uč. 3 díl str. 4 – cv. 4, 6, 11

ST

Uč. 3 díl str. 5 – cv. 15, 16 (nezapomeň, že porovnávat musíš čísla se stejnými jednotkami), cv. 18

ČT

Uč. 3 díl str.6 – do sešitu geometrie cv.

PÁ - pátek nechávám dětem na odpočinek od matematiky nebo na případné dodělávky.

Pokud se dětem bude chtít, mohou si počítání procvičovat zde: https://skolakov.eu/matematika-4-trida

V průběhu týdne očekávejte odkaz na další on-line testík.

VL

 

 Velkomoravská říše – uč. str. 77 - 78 -  důkladně si přečti a prohlédni obrázky, do sešitu si udělej zápis (můžete i vytisknout a nalepit) –

Velkomoravská říše

Prvním skutečným státem na našem území byla velkomoravská říše (Velká Morava) začala se vytvářet na počátku 9. století. Založil ji kníže Mojmír. Jeho nástupce Rastislav pozval r. 863 na Velkou Moravu dva učené muže – Konstantina (Cyrila) a Metoděje. Ti šířili na Velké Moravě křesťanství a sestavili i první slovanské písmo. Rozkvět říše pokračoval i za knížete Svatopluka. Mezi jeho syny však propukly spory a oslabená země nakonec podlehla nájezdům kočovných kmenů.

P. S. str. 38/1, 2, 3, 4

 (řešení: 1. Polsko, Německo, Rakousko, Maďarsko, Slovensko, Česko, 2. rozvíjela se vzdělanost, šířilo se křesťanství. Lidé se naučili číst, psát. Začali stavět kamenné kostely. 3. Rastislav).

Můžeš si na počítači pustit Didaktu (eurodidact.cz jako ve škole – vlastivědu a probírané učivo si tam znovu projít).

 

 Živočichové ve vodě a u vody, rostliny – si zopakuj, vypracuj si pracovní list, který pošlu do mailu rodičům a nalep si ho do sešitu.

 uč. str. 72 - 75 důkladně si prohlédni obrázky a přečti si text, do sešitu si zapiš (nebo okopíruj):

 Jaro v přírodě

Jaro začíná 21. března, je to den jarní rovnodennosti.

Vytrvalým rostlinám vyrůstají z pupenů nebo z podzemních částí nové stonky a listy, později i květy.

Jednoleté rostliny na jaře vyséváme.

Živočichové opouštějí zimní úkryty. Z teplých krajin se vracejí stěhovaví ptáci.

Savcům se rodí mláďata, ptáci sedí na vejcích, z kterých se líhnou ptáčata.

Venku pozoruj, jak se jaro projevuje (rostliny, živočichy), můžeš si udělat pokus ze strany 74.

 POKUD POTŘEBUJETE S NĚČÍM PORADIT, NEBO NĚCO ZKONTROLOVAT Z JAKÉHOKOLIV PŘEDMĚTU, TAK MI MŮŽETE ZAVOLAT NEBO NAPSAT E-MAIL, RÁDA VÁM POMŮŽU.

 AŤ SE TI V PRÁCI DAŘÍ! PŘEJI TI A TVÉ RODINĚ, AŤ JSTE ZDRAVÍ!

  

TÝDENNÍ PLÁN  5.roč.

 

Předmět

Probírané učivo   

 

 Pondělí: Sloh: Popis krajiny z minulého týdne mi, prosím, zkus mailem zaslat ke zhlédnutí a případné opravě.

Uč. str. 141/8a, do sešitu zkus 142/9a, ústně 9b

 (Řešení: zeptal se, odpověděl, pochválil, radil, souhlasil, usmál se).

 Úterý:

Slovesa – opakování – uč. str. 146 – důkladně si přečti.

Do sešitu si zapiš: Pamatuj si: Slovesa

Jsou slova ohebná, časují se a vyjadřují děj.

Některá jsou zvratná, např. smát se, všímat si.

Neurčitý slovesný tvar="<strong">infinitiv (nelze u něj určit slovesnou osobu), např. sedět, myslet si.

Slovesné tvary jsou: 1. jednoduché: píšeme, pamatují si…

2. složené: budou psát, zazvonila jsem (tvoří ho více tvarů sloves).

Slovesná osoba a číslo

1.os.č.j. - já sedím                                      1.os.č.mn. - my sedíme

2.os.č.j. – ty sedíš                                       2.os.č.mn. – vy sedíte

3.os.č.j. – on, ona, ono sedí                      3. os. č. mn. – oni, ony, ona sedí

Slovesný způsob:

Oznamovací (seděli jsme), rozkazovací (sedni si), podmiňovací (seděla by).

Slovesný čas:

Přítomný, minulý, budoucí.

P. S. str. 44/1, 2 (snaž se používat různá slovesa)

(Řešení: 1. 1.os.(já, my) – stojím, máme, uklidili jsme, pojedeme, vstanu, uvidím, nakreslili jsme, pohladím

2. os. (ty, vy) –chodili jste, připravilas, vycházíte, pochválila jsi, uznáte, najdeš, stavíš, píšete

3. os. (on, ona, ono, oni, ony, ona) – navštíví, zastavilo, učí se, pracovali, plave, svačí, zůstala, dostanou.

2. i jiné možnosti než uvádím, např. visí, pracuje, rostl, se rozprostírá, přicházejí, stojí)

                              

Středa: Zopakuj si ze sešitu zápis slovesa a využívej ho při práce v P. S.

P. S.  str. 45 /1, 2

 (Řešení: 1. oznamovací způsob: zaznamenali jste, zívá, půjčíš si, pozná, pracují, naučil se, chci, budou natírat,

Rozkazovací způsob: poděkujme, hlídejte, přiřaď, stůj, objednej si, doplňte, umyj, vypni,

Podmiňovací způsob: přijeli bychom, pozvali bychom, věděl by, patřil by, byl by spal, umístila bys, koupili byste, zazelenaly by se.

2. naučíme se – 1.os., č. mn., zp. ozn., čas bud., rozhlížíme se – 1. os., č.mn., zp.ozn., čas přít., oblíbila jsem si – 1.os., č. j., zp.ozn., čas min., skáče – 3.os., č. j., zp.ozn., čas přít., nebyli – 3. os., č. mn., zp.ozn. čas min.,  budeš zpívat – 2.os., č. j., zp.ozn., čas bud.)

 P. S. str. 46/1

 (Řešení: půjdu – jednoduchý tvar, nebudeme mluvit – složený tvar, zastaví- jed.tv., řekl jsi – slož.tv., zazpívali jsme si – slož.tv., vaříš-j.tv.)

 Čtvrtek: Důkladně si přečti v uč. str. 149/tabulku + zopakujte si.

Do sešitu si zapiš: Pamatuj si: V tvarech sloves v přítomném čase píšeme vždy měkké i, í.

Písemně do sešitu zkus cvičení 3 na str.149.

 (Řešení: bydlí, se scházíme, chodíme, si povídáme, vozí, se nachází, máme, navštěvujeme, kreslíme, vyrábíme, se zúčastníme, doufáme, zvítězí, rozumíme)

 Prosím nadiktujte dětem jako diktát 150/4, prosím, opravte barevnou tužkou, nebo mi přepošlete k opravě, děkuji.  Děti, ať si v případě potřeby udělají opravu se zdůvodněním.

 (Řešení: Milan uklízí nádobí. Na nebi se za chvíli objeví první hvězda. Umíte spravit rozbitý vypínač? Probouzíš se ráno brzy, nebo si rád pospíš? Byt musíme pečlivě zamykat. Dárky spravedlivě rozdělím a pečlivě zabalím. Myslíš si, že se na nás Jana ještě zlobí? Nevíš, kde bydlí Petra? Vypravíte se s námi na výlet do Přibyslavi?).

 

Pátek: Důkladně si přečti v uč. str. 150/Zopakujte si.

Do sešitu zkus vypracovat 151/2a, b, c

 (Řešení: a) štěká – 3.os, č. j., čas přít., štěkám – 1.os., č. j., čas přít., řehtá - 3.os, č. j., čas přít., řehtám - 1.os., č. j., čas přít., se zeptá – 3.os., č. j., čas bud., zeptám – 1. os., č. j., čas bud., chválíte – 2.os., č.mn., čas přít., chválím – 1.os., č.j., čas přít., haníte - 2.os., č.mn., čas přít., haním - 1.os., č.j., čas přít., uslyšíte – 2.os., č.mn., čas bud., nevidíte – 2.os., č.mn., čas přít., ozvěna,

b) se – osobní-zvratné, někdo – neurčité, něco – neurčité, já – osobní, mě – osobní, co – tázací, to – ukazovací,

c) když – spojka

uč. 152/4 do sešitu

 (Řešení: Kdy si uvědomíte, že nemáte pravdu? Rodiče se nebudou zlobit, když se o několik minut opozdíme. Na chatě zůstaneš dva dny. Kamarádi budou čekat na nádraží. Maminka bude mít brzy narozeniny. Těším se, že v létě pojedu na skautský tábor. Až tu knížku přečteš, půjčím si ji já.)

 ČTENÍ: Čti si knihu do čtenářského deníku.

 

Čítanka – str. 102 - 104 přečti si, do sešitu – 104/1, 2 + 3. Jaké postavy-masky se zúčastnily masopustu?

Ještě si přečti – str. 105 – 106, do sešitu 106/1, 2, 3, 4

AJ

 Pondělí: 21. lekce: Zopakuj si vyjádření budoucího času - uč. str. 45/4 Nauč se slovíčka 21. lekce.

 Středa: P.S. str. 45/ 5, 6, 7

45/7 – věty se nauč

 (Pomoc při řešení:

 5. Překlad vět: Bude zítra pršet? Budeš dnes večer doma? Bude tvoje maminka příští českou prezidentkou? Budou čeští žáci nosit školní uniformy?

 6. My nemůžeme mít zítra večírek. – So we won´t have it. Tom si nemůže dnes hrát. – So Kev will play. Oni potřebují pomoc.- So I will help them. Oni nepotřebují lyže. – So they won´t borrow them. Dan tam nemůže jít. – So he will stay here. My tady musíme zůstat. – So we won´t go home.

7. I´m drawing it. Well, I´ll draw it. I often draw it. I never draw it. I am not drawing it. I think I´ll draw it.)

 Pátek: Do mailu vám zašlu kontrolní pracovní list na 20. a 21. lekci.

 POKUD SI NEJSTE JISTI SPRÁVNOSTÍ, NEBO ŘEŠENÍM NĚKTERÝCH CVIČENÍ V PRACOVNÍM SEŠITĚ, TAK MI JE ZKUSTE VYFOTIT A POSLAT SMS NEBO DO E-MAILU KE KONTROLE (i z minulého týdne).

MA

PO

Uč. 3 díl str. 3 – cv. 4, 6, 10, 13 (poslední 4 příklady)

ÚT

Uč. 3 díl str. 4 – cv. 4, 6, 10, 12 (poslední 4 příklady)

ST

Uč. 3 díl str. 5 – cv. 4 (ústně), 5, 8, 9

ČT

Uč. 3 díl str. 6 – cv. 1, 2, 4, 8

Pátek nechávám dětem na odpočinek od matematiky nebo na případné dodělávky.

Pokud se dětem bude chtít a budou mít chuť, mohou si během týdne počítat v pracovních sešitech. J

V průběhu týdne očekávejte odkaz na on-line testík.

VL

 

 Druhá světová válka – zkus si zjistit základní informace o dívce Haně Brady (kniha Hanin kufřík od Karen Levine) – co zjistíš, si zapiš do sešitu.

Můžeš si vyhledat další informace o Lidicích, o Terezíně a zapiš si něco do sešitu.

Podívej se na internetu na vlastivědu (2.sv.válka) na Didaktu.

 

 Do mailu vám pošlu kontrolní pracovní list na třídění rostlin a živočichů, tak si předtím prosím učivo zopakujte.

Člověk – živočich na Zemi – uč. str. 68 – 69 – důkladně si přečti, do sešitu si udělej zápis ze str. 69, nauč se prosím.

POKUD POTŘEBUJETE S NĚČÍM PORADIT, NEBO NĚCO ZKONTROLOVAT Z JAKÉHOKOLIV PŘEDMĚTU, TAK MI MŮŽETE ZAVOLAT, NEBO NAPSAT E-MAIL, RÁDA VÁM POMŮŽU.

 AŤ SE TI V PRÁCI DAŘÍ! PŘEJI TI A TVÉ RODINĚ, AŤ JSTE ZDRAVÍ!

 

 

TÝDENNÍ PLÁN  1. roč.

30.týden 23.3. - 27.3.

Předmět

Probírané učivo   

Čt/Ps

PO

s.59 – barevná slova, modrý▲. Pís. s.24  Š-školní

ÚT

Barevná čeština písmeno B,b.  Pís. S. 24 D-domácí

ST, ČT –  s.62 , stranu rozdělte na poloviny. Pís. s. 25 Š, ve čtvrtek s.25D.

s. 63 – slabiky v domečku, barevná slova. Pís. s.26 Š.

 

MA

PO  14/2, 15/7 příklady napiš do sešitu

ÚT s. 16/1,2 použijte počítadlo, kostky apod.

ST 16/3, 16/4 piš do sešitu

ČT 17/1,2,3,4

17/5,6,7

PRV

 

Děti, které budou chtít, si mohou hodiny ještě procvičit zde: http://matematika.hrou.cz/c/1.trida/pexeso-hodiny-1-12

Str. 44 - Prohlédněte si obrázky jarních květin, pojmenujte je a zkuste si je zapamatovat. Povídejte si, kde můžete ve vašem okolí tyto i jiné jarní květiny vidět. (Některé květiny ještě nekvetou, proto až budou kvést, zkuste se k tomuto úkolu vrátit.) Žáček ať zkusí pojmenovat změny, které přináší jaro. (např. začíná růst tráva, stromům listy, otepluje se, rodí se mláďata…)

Str. 45 – Pojmenujte si domácí zvířata na obrázcích, říkejte jména i mláďat. Řekněte si, kde ve vašem okolí jste mohli tyto zvířata vidět.

 

AJ

 

Numbers (čísla 1 - 10, and – a, I have…Já mám…) Prosím procvičujte s dětmi číslovky 1 – 10 (viz pracovní list). Pokud zvládnete, můžete procvičovat i předchozí slovní zásobu (podle pracovních listů ve složce AJ).

 TÝDENNÍ PLÁN  2.roč. 

Předmět

Probírané učivo   

Čt/Ps

PO uč. 95/6 a,b,c

ÚT 95/7

ST 95/8a,b - zapiš

ČT 96/1 a,b,c

96 zapiš pamatuj si, 96/2

Čtení – čítanka s. 117-119, písanka – podle času

MA

PO  procvičuj si násobení a dělení 2,3

ÚT  procvičuj si násobení a dělení 4

ST opakuj si G z poslední 33. strany uč. – vrcholy a strany ▲ □ ▄, strany sousední, strany protější

ČT, PÁ pracuj v pracovním sešitě

PRV

 

Uč. str. 46 – přečíst a zápis do sešitu:

Jaro

-březen, duben, květen

-začátek jara 21. března, je to den jarní rovnodennosti (den i noc jsou stejně dlouhé).

Nakreslete si do sešitu kvetoucí rostlinu a popište její části.

P.S. str. 58 - vyplňte

Prohlédněte si první jarní květiny a zkuste přijít na další jarní květiny. Pokud máte možnost a situace to dovolí, dívejte se ve svém okolí (třeba na zahradě), jestli některé z těchto květin neuvidíte.

Pokud budou děti chtít, mohou si jarní rostliny procvičit i v tomto jednoduchém cvičení:

https://skolakov.eu/prvouka/2-trida/jaro-v-prirode/jarni-rostliny/cviceni1.htm

 

 

AJ

 

2. lekce: Moje farma, I have got…Já mám.., How many ..? Kolik..? – uč. str. 20+P.S.str.31/8, uč.str.18+P.S.str.30, uč.str.19+P.S.str.31/7, uč.str.21+P.S.str. 31/9, procvičuj si zvířátka +věty popros o pomoc  staršího sourozence

 

TÝDENNÍ PLÁN  3.roč.

 

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Pondělí: Zkontroluj si a oprav cvičení z minulého týdne (použij obyčejnou tužku nebo pastelku)– 137/4 (Některá příslovce můžeš mít i jiná, než uvádím, např. a) Slunce krásně hřálo. Petra se hlasitě zasmála. Chovejte se slušně. V kině sedíme raději vpředu. Vrať se rychle. Netvař se tak kysele. Umí pěkně hrát na kytaru. Mluvte srozumitelně. Venku je dnes hezky. Jděte trochu doleva. Piš čitelně. Obraťte se dozadu. Včera jsme byli v divadle.  b) Podstatná jm. nejsou ve větách 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 138/5a vesele, rovně, ošklivě, svědomitě, slabě, tiše, plaše, divoce, krátce, dlouze, draze. 139/4 – např. Sedmero krkavců, Tři prasátka, Tři bratři, Sněhurka a sedm trpaslíků…139/5 – dvě slabiky, čtyři umyvadla, pět rohlíků, šest tulipánů, sedm pytlů písku, osm syslů, devět výkresů, šestnáct povídek, osmdesát vozidel, tisíc obyvatel. 141/2 ho – Baryka, ním – Pavla, ji – kočku, ten – Kryštof, ta- Káťa, ho – Petra, ni – Kláru, něho - Romana. Uč se všechna pamatuj si – podstatná jm., přídavná jm., slovesa, příslovce, zájmena. Opakuj si vyjmenovaná slova – pokračuj si každý den 1 cvičení v pracovním sešitě – zkontroluj si správnost v klíči.

Úterý: Předložky – zkus ústně – uč. str. 141/1 (řešení: o, na, se, za, před, pro, do, do, do, za, z, na, u, na, po, do), 142/2 (řešení: O(-předložka) Slunečníku, Větrníku a Měsíčníku nebo Princ a Večernice), 142/3 (řešení: a)nové, plastové, dřevěné, b)povídá, vypráví – slovesa, c) příslovce, d)udiveně, rychle, pomalu, dnes, teď, srozumitelně..), 143/4 (řešení: a)3, b)číslovky. Do sešitu si opiš: Pamatuj si – str. 142 a nauč se.

Středa: uč. str. 143/5a – zkus do sešitu- předložky zakroužkuj(řešení: u, z, s, přes, pod, v, k, na, před, za, zeleně vyznačené jsou neslabičné), 143/6a, b do sešitu (řešení: Krátká pohádka, zahrádky, vrátka, kůzlátky, svátky, krátký, krátký, pohádka, předložky: k, do, k, přes, za), c,d – ústně+přečti si pamatujte si.

Čtvrtek: zkus do sešitu: uč. str. 144/7 (řešení: středa, před rokem, o myšce, upovídaný, bezinky, ve výšce, za plotem, okolí, od sestry, klesat, provaz, s taškou, předložka, omyl, u potoka, bez inkoustu, vesnice, zajíc, o kočce, odstranit, k lesu, pro vás)

Pátek: spojky – uč. str. 144/1 – ústně (řešení: věty-1., 3., 5.), opiš si do sešitu: Pamatuj si – str. 144 a zapamatuj si, do sešitu: 145/2a (řešení: Všichni věří, že... Babička se bojí, aby ..Chtěli jsme jet na výlet do Krkonoš, ale..  Přijď za mnou, až… O všem mi vyprávěl, když… Musíme být doma, než…), 145/3 (řešení: například – útulná, slony, sedm, borovice, rajskou).

ČTENÍ: Písanka – str. pokračuj další stranu, Čítanka – str. 127-Vzduch, do sešitu 127/1,2.

Čti si do Čtenářského deníku.

AJ

20. lekce: My week (dny v týdnu, sportovní hry, I can…) zopakuj si.

21. lekce: Let´s go shopping (Pojďme nakupovat) uč. str. 45/5 + P.S. str. 45/4 – nacvič si výslovnost a psaní, uč. 45/6, 7-ústně, P.S.str.45/5, 6. Nauč se slovíčka 21. lekce.

POKUD SI NEJSTE JISTI SPRÁVNOSTÍ, NEBO ŘEŠENÍM NĚKTERÝCH CVIČENÍ V PRACOVNÍM SEŠITĚ, TAK MI JE ZKUSTE VYFOTIT A POSLAT SMS NEBO DO E-MAILU KE KONTROLE.

MA

Vypracovaný pracovní list z minulého týdne prosím pošlete vyfocený nebo naskenovaný na školní email, děkuji.

PO

Uč. 3. díl str. 5 – cv. 23, 25 (5 příkladů), 27 (5 příkladů)

(Nezapomeňte, že násobení a dělení má přednost, ale početní výkony v závorce provádíme nejdříve a u písemného sčítání a odčítání nezapomeňte dopisovat si malinké jedničky při přechodu přes desítku.

ÚT

Uč. 3 díl str. 6 – do sešitu geometrie: cv. 1, 2, 3, 4

ST

Uč. 3. díl str. 7 – vypiš si na papír násobky čísel 2,3,4,5,6,7,8,9,10; cv. 5 – ústně

ČT

Uč. 3. díl str. 8 – cv. 7, 8, 10

Můžete se podívat na výuková videa, pro lepší pochopení (sice nejsou k naší učebnici, ale jsou velmi pěkně udělaná): http://www.matyskova-matematika.cz/8-dil/video/str-37/

– pátek nechávám dětem na odpočinek od matematiky a případné dodělávky.

Pokud se dětem bude chtít, můžou matematiku procvičovat v pracovním sešitě anebo zde: http://matematika.hrou.cz/c/3.trida

 

 PRV

 

Uč. str. 41 – přečti si, P. S. str. 47

Do sešitu – vypracuj zápis: 1.Léčivé rostliny, např. lípa, bez černý, růže šípková, 2. Jedovaté rostliny – Nedotýkej se jich!, např. náprstník, rulík, pryskyřník, 3. Zvláště chráněné rostliny – jsou vzácné, je přísně zakázáno je trhat, např. leknín, koniklec, hlaváček. V knihách nebo na počítači poznávej další rostliny.

AŤ SE TI V PRÁCI DAŘÍ! PŘEJI TI A TVÉ RODINĚ, AŤ JSTE ZDRAVÍ!

 

TÝDENNÍ PLÁN  4.roč.

 

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Pondělí: Sloh: popis – uč. str. 131/6 – důkladně si přečti, do sešitu zkus podle obrázku bílou paní popsat + podle zadání a)1. část

Úterý: Skloňování podstatných jmen – opakuj si ústně vzory podstatných jmen+přehledy v učebnici. Zkontroluj si cvičení z minulého týdne (použij obyčejnou tužku nebo pastelku – řešení: str. 133/2 (k výhybce, kozy se pasou, ve chvíli, za ulicí, na lísce, dvě bedly, pohnout ploutví, v Přibyslavi, pro gorily, v broskvích, do hlavy, s mastmi, pod lampami, s cibulí, v televizi – zeleně vyznačená jsou podle vzoru žena, 133/4 a - veselí – stavení, obrazy – hrady, do pusy-ženy, do doby – ženy, krávy-ženy, roli – růži, kosi – páni, vybudovali, barvami-ženami, vlasy – hrady, střechami – ženami, rýmy – ženy, chodby - ženy, b) – vítězi – muži, cyklistického, řediteli – muži, školy – ženy, ze tmy – ženy, se ozývaly, hlasy – hrady, lidí, na dopisy – hrady, kupolí – růží, holubi – páni, byly slyšet projevy – hrady, nesmíš, tajemství – stavení, plynně mluvit jazykem vyžaduje, vůli – růži, bylo vyzdobeno vlajkami – ženami, horami – ženami, lesy – hrady, v láhvi – písni, nezbyla, musíš vyvinout, úsilí – stavení,  c) lvi – páni, lvy – pány, sysly – pány, neviděli, sysli – páni, mezi plazy – pány, želvy – ženy, plazi – páni, plícemi – růžemi, konipasi – páni, s konipasy – pány, u lidských obydlí, orly – pány, orli – páni, čápi – páni, příbytek, vysokých komínech, viděli jsme, se sokoly – s pány, s oblibou, motýly – pány. 135/2a)červeň, sklizeň, píseň, b)běžkyně, umělkyně, růže, c) nabídka, sbírka, žena, d) trojice, dvojice, růže, 3 – sněhulák-pán, dopravce-soudce, kopec-stroj, Tonda-předseda, hmyz-hrad, obránce-soudce, Francouz-muž, nešika-předseda, Španěl-pán, topol-hrad, stůl-hrad, bratranec-muž, jetel-stroj, bělouš-muž, houslista-předseda, nůž-stroj, lev-pán, vynálezce-soudce.

 P. S. str. 43/1 – řešení: holubům (pánům), holuby (pány), Holubi (páni), holuby (pány), Holubi (páni), 2 (hrad, pán, hrad, muž, hrad, pán, muž, soudce, hrad, muž, předseda, muž, předseda, muž, soudce, pán, 45/1 (vůli, na návsi, na pánvi, v kleci, holuby, do školy, želvy, síly, Boleslavi, zahradami, chvíli).

Středa: Opakování sloves (Jsou to slova, která vyjadřují, že někdo něco dělá, nebo se s ním něco děje.): Zkus ústně - uč. str. 136/1a,b (řešení: a)využívají, je, se pyšní, je, zvětří, najde, ucítí, slouží, dotýkají se, hladí, si trhají, podávají si, dosáhnou, nasávají, udrží, uzdvihnou, přenášejí, zvednou, signalizují, se zdraví, si proplétají, nejsou, tvoří, měří, váží. Zvratná slovesa jsou ta, která mají u sebe zvratné zájmeno se nebo si. Infinitiv je tvar slovesa končící na t – využívat, být, pyšnit se…..).Do sešitu si napiš: Slovesa - Jsou to slova, která vyjadřují, že někdo něco dělá, nebo se s ním něco děje. Zkus písemně str. 137/2a (řešení: startujeme, najdete, opatrují, vítáme, vracejí se).

Čtvrtek: Důkladně si přečti v učebnici str. 140 – jedenáct řádků. Do sešitu si napiš: Slovesa vyjadřují osobu, číslo, čas. + opiš si ze str. 140 – sedmý až jedenáctý řádek.

Zkus ústně: uč. str. 137/3a (řešení: chodím, peru, žehlím, zašívám, vařím, myju, utírám, vysávám, vodím, chodím, zavařuji, zalévám, si promazávám, čistím, nosím, píšu, platím, nemám, zajít, si myslím, si vezmeš – podtržená slovesa jsou v 1.os., zajít – infinitiv, si vezmeš – 2.os.)

P. S. str. 46/1, 2

Pátek: Přečti si v učebnici str. 140 – druhou část, do sešitu si opiš dvanáctý až patnáctý řádek. Zkus ústně 139/6a, b (řešení: probíhá, chodíme, poznáváme, pozorujeme, se zaměřujeme, se týká, jsou, žije, roste, rozkládají se, je, prší, říkají, uvolňují, pochází, se rozkládá, je – přítomný čas), c) – řešení: ubylo, se snížil – minulý čas, poklesnou, bude, nebudeme mít, zmizí, vyhynou – budoucí čas. P. S. str. 44/1, 2, 3

ČTENÍ: Čti si knihu do čtenářského deníku + Čítanka str. 122, do sešitu – 122/3

AJ

20. lekce: Let´s cook (Pojďme vařit, umět popsat pracovní postup, použití předložky of+2.pád) – Zopakuj si a nauč se slovíčka 20. lekce.

21. lekce: Uč. str. 44/1+P.S.44/1 – nacvič si výslovnost a psaní slov, uč. 44/2, P.S. str. 44/2, 3

POKUD SI NEJSTE JISTI SPRÁVNOSTÍ, NEBO ŘEŠENÍM NĚKTERÝCH CVIČENÍ V PRACOVNÍM SEŠITĚ, TAK MI JE ZKUSTE VYFOTIT A POSLAT SMS NEBO DO E-MAILU KE KONTROLE (i z minulého týdne).

MA

PO

Uč. str. 54 – cv. 12, 17, 21

ÚT

Uč. str. 55 – cv. 23 (tři příklady), 26 (tři příklady), 28 (2 sloupce), 30 (Slovní úlohu si zkus graficky znázornit a pak spočítat. Nezapomeňte, že správně zapsaná slovní úloha obsahuje: zkrácený zápis, otázku, výpočet, odpověď)

ST a ČT

Emailem dostanete pracovní listy (2 ks), které si vytisknete, do konce týdne vypracujete, vyfotíte nebo naskenujete a pošlete na školní email. Tyto pracovní listy budou oznámkovány.

PÁ - pátek nechávám dětem na odpočinek od matematiky nebo na případné dodělávky.

Pokud se dětem bude chtít a budou mít chuť, mohou si během týdne počítat v pracovních sešitech. J

 

VL

 

Pověsti o počátcích našich dějin – uč. str. 74 - 76 -  důkladně si přečti (některé pověsti jsme četli ve čtení), do sešitu si udělej zápis – Počátky našich dějin známe z nejstarších pověstí. Poprvé je zaznamenal kronikář Kosmas ve 12. stol. K těmto pověstem patří pověsti o praotci Čechovi, o Krokovi a jeho dcerách (Kazi , Teta, Libuše), o knížeti Přemyslu Oráči. P. S. str. 37/1, 2 (řešení: na hoře Říp, podél Labe-okolo Řípu, z Vyšehradu, ze Stadic.

POKUD SI NEJSTE JISTI SPRÁVNOSTÍ, NEBO ŘEŠENÍM NĚKTERÝCH CVIČENÍ V PRACOVNÍM SEŠITĚ, TAK MI JE ZKUSTE VYFOTIT A POSLAT SMS NEBO DO E-MAILU KE KONTROLE (i z minulého týdne).

 

Živočichové ve vodě a u vody – uč. str. 68 – 71 důkladně si prohlédni obrázky a přečti si text, do sešitu si zapiš: Živočichové ve vodě a u vody

Ryby – Kapr obecný – všežravec, dýchá žábrami (NAKRESLI SI a popiš), sumec velký – naše největší ryba, dravá ryba. Žáby – skokan hnědý, živí se hmyzem, pavouky, žížalami, slimáky. Plazi – užovka obojková – umí dobře plavat. Ptáci – kachna divoká, labuť velká, živí se převážně rostlinou potravou. Ledňáček říční – loví malé rybky, je přísně chráněný. Savci – vydra říční – chráněný živočich. Bezobratlí živočichové – rak říční – přispívá k čištění vody, zákonem chráněný, hmyz – šídlo, vážka.

POKUD POTŘEBUJETE S NĚČÍM PORADIT, NEBO NĚCO ZKONTROLOVAT Z JAKÉHOKOLIV PŘEDMĚTU, TAK MI MŮŽETE ZAVOLAT NEBO NAPSAT E-MAIL, RÁDA VÁM POMŮŽU.

AŤ SE TI V PRÁCI DAŘÍ! PŘEJI TI A TVÉ RODINĚ, AŤ JSTE ZDRAVÍ!

  

TÝDENNÍ PLÁN  5.roč.

 

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Pondělí: Sloh: Popis krajiny- uč. str. 140/1– zkus do sešitu

Úterý: Zopakuj si číslovky – uč. str. 134

Zkontroluj si cvičení z minulého týdne (použij obyčejnou tužku nebo pastelku – řešení: 135/4 (2, 3., 18., 7, 8, 63., 7., 8., 100, 1000., IV.,IV. – za číslovkami řadovými je tečka- ptáme se kolikátý-nezapomeň), 5 (Na třetím řádku – malý je přídavné jméno), 135/6 a (základní – mnoho, 10, 29, 20, jednu, osmnáct, 1948, 10, 1952, tři, sedm, tři, řadové – prvním, XIV., XV., 20., prvním, druhové – čtvery, paterých, násobné – mnohonásobným, čtyřnásobným, dvakrát, , třikrát, dvakrát), c (vynikajících, nejslavnějším – 3.stupeň, světových, olympijských, zlatou, olympijským, nejlepším – 3. stupeň, vynikající, zlatých, velkých, zlaté).

 Skloňování číslovek ze str. 138, 139 – si prosím zopakuj. Zkontroluj si v sešitě – 139/2 (dvěma, třemi, dvou, třech, pěti, dvou, čtyř, dvou, třech, dvou, třech i tří, dvou, čtyřech, dvěma, čtyřmi, dvou, třech, pěti, dvěma, čtyřmi, tři sta, dvě stě), Zkontroluj si i P. S. str. 42/2 – řešení: sedm, oběma, ?, čtrnáct, dvou, Dvacátého čtvrtého.  43/1 – řešení: jedenáct – základní, dvacátý, -é, -á první – řadová, pátý – řadová, čtyřikrát – násobná, třicet pět – základní, dvoje – druhová. Určité. 43/2 jeřabina, přibylo, bičem, příbytek, červenobílý, nebývalý, ozdobíme, ubýváš, nahrbil, bytná, býk, posbíráme, holubinka, hbitá rybička, slabika, Bystřice, blahobytu, bystřiny, Zbyšek. 43/3 – řešení: dvoje, čtyřmi nohami, oběma nohama, dvacet dva, tří i třech, druhé, dvěma, třetího, pětkrát, dvoje kalhoty. 43/4 – řešení: dvou, pěti, dvakrát, jednou.

Středa: Opakování číslovek – uč. str. 143/1a, b, 143/2 obě cvičení do sešitu.

Čtvrtek: uč. str. 144/1a, b, 144/2, 3a,b – do sešitu

Pátek: Přepošlu vám řešení cvičení tohoto týdne – tak si je zkontroluj a oprav. Douč se, co ti nejde.

ČTENÍ: Čti si knihu do čtenářského deníku + Čítanka – str. 98 přečti si, do sešitu – 98/1, ústně 2 (zjisti si o J. A. Komenském další informace), 99 – přečti si, do sešitu – 99/2, 3

AJ

20. lekce: How much is it? Lekci si zopakuj.

21. lekce: Vyjádření budoucího času. Uč. str. 45/4 – důkladně si přečti a snaž se zapamatovat si,  P. S. str. 44/3, uč. str. 44/1, 2, P.S. str. 44/1, 2, 45/4, zapiš si slovíčka 21. lekce.

POKUD SI NEJSTE JISTI SPRÁVNOSTÍ, NEBO ŘEŠENÍM NĚKTERÝCH CVIČENÍ V PRACOVNÍM SEŠITĚ, TAK MI JE ZKUSTE VYFOTIT A POSLAT SMS NEBO DO E-MAILU KE KONTROLE (i z minulého týdne).

MA

PO

Uč. str. 55 – cv. 1, 2, 3,

ÚT

Uč. str. 56 – cv. 4, 6, 7

ST

Vypracování pracovního listu, který obdržíte emailem. Pracovní listy si vytiskněte, do konce týdne vypracujte, vyfoťte nebo naskenujete a pošlete na školní email. Tyto pracovní listy budou oznámkovány.

ČT

Vypracování pracovního listu, který obdržíte emailem.

Pátek nechávám dětem na odpočinek od matematiky nebo na případné dodělávky.

Pokud se dětem bude chtít a budou mít chuť, mohou si během týdne počítat v pracovních sešitech. J

VL

 

Druhá světová válka – nauč se, projdi si ústně otázky – 74/1-7, zkontroluj si cvičení v P.S. 47/1 – slova z prvního rámečku – Eva, druhý rámeček – Petr, třetí – Zdeněk, 47/2 – Eva, Zdeněk, Petr, 48/3 – atentát-plánovaný útok na nějakou osobu, kapitulace – vzdání se, koncentrační tábor – místo, do kterého posílali Němci lidi, kterých se chtěli zbavit (zejména Židy, Romy a ostatní, proti kterým něco měli) – tam museli pracovat a žili zde v otřesných podmínkách (Terezín, Osvětim), 49/4 b,

podívej se na internetu na vlastivědu (2.sv.válka) na Didaktu

 

Třídění živočichů – uč. str. 61 – 67 + sešit – zopakuj si pomocí otázek 67/1-6 (nápověda: 67/2 – ryby, obojživelníci, plazi, jsou to studenokrevní živočichové) a nauč se prosím.

POKUD POTŘEBUJETE S NĚČÍM PORADIT, NEBO NĚCO ZKONTROLOVAT Z JAKÉHOKOLIV PŘEDMĚTU, TAK MI MŮŽETE ZAVOLAT NEBO NAPSAT E-MAIL, RÁDA VÁM POMŮŽU.

 AŤ SE TI V PRÁCI DAŘÍ! PŘEJI TI A TVÉ RODINĚ, AŤ JSTE ZDRAVÍ!

 

 

 

 

29. týden  16. 3. – 20. 3. 2020

Předmět

Probírané učivo   

Čt/Ps

Slabikář s. 58-61. Symbol, jak úkol vypracovat je vždy dole na stránce.

Písanka s. 17 – 23. Zkuste dětem dát diktát na jednoduchá slova, třeba ze začátku slabikáře. (některým to ještě moc nepůjde).

Přepis slov z tiskacího písma do psacího. Asi 5-6 řádků denně.

 

MA

Učebnice s. 12-15. Pracujte podle návodu v učebnici. U slovních úloh nechte děti nejdříve pracovat samostatně, ať si  několikrát přečtou, podle otázky ať  tvoří odpověď.  Počítejte zpaměti, bez prstů do 10, některým to stále nejde.

PRV

 

Str. 59 - děti se v první třídě učí pouze celé hodiny. Povídejte si s dětmi v kolik hodin je snídaně, oběd, atd.…. děti ať ukazují čas na hodinách.

Str. 60 -Děti doplní do hodin malou a velkou rafičku podle zadání. Ukažte dětem různé druhy hodin, které máte doma.

Str. 61 – Děti se pokusí tuto stránku vypracovat samostatně. Jednoduché věty si přečtou žáci sami.

AJ

 

Numbers (čísla 1 - 10, and – a, I have…Já mám…) Prosím procvičujte s dětmi číslovky 1 – 10 (viz pracovní list). Pokud zvládnete, můžete procvičovat i předchozí slovní zásobu (podle pracovních listů ve složce AJ).

 

TÝDENNÍ PLÁN  2.roč.

 

Předmět

Probírané učivo   

Čt/Ps

Uč. s. 91-94 Zápis do sešitu – vždy napsat nadpis + opis rámečku.

Písemně cvičení 91/3a,b,c,. 92/4a,b. 93/2a,b. 94/4a,b,c., 94/5a,b,c.

Čtení  s. 112-116 každý přečtený článek zapsat a splnit jednu z otázek k článku.

MA

Dokončit 6 díl učebnice, opakovat probrané násobení a dělení. G – je na poslední straně – protější a sousední strany ve čtverci a obdélníku + trojúhelník. Práce v pracovních sešitech , procvičování do 100, násobení a dělení.

PRV

 

P.S. str. 55 – Co lidé dělají. Doplňit cvičení. (Dohlédněte ať si děti přečtou zadání pečlivě.) Povídejte si s dětmi o různých povoláních, třeba čím je maminka, tatínek a ostatní dospělí příbuzní. Do sešitu si nalepí děti obrázky vystřižené z prac. sešitu str. 55 (na boku) a ke každému obr. napíší, o jaké povolání se jedná.

P.S. str. 56-57 – Opakování Náš svět. Děti se pokusí tuto dvojstranu vyplnit sami, aby si prověřily své znalosti z tohoto tématu. (Pečlivě číst zadání!)

 

AJ

 

2. lekce: My farm (Moje farma, I have got…Já mám.., How many ..? Kolik..? – uč. str. 14 + 19, 16, 17 – procvičuj si zvířátka +věty, P. S. str. 28/1, 2, 3 (vybarvi zvířátka podle zadání), 29/4, 5 (používej učebnici str. 16), 31/10

 

 TÝDENNÍ PLÁN  3.roč.

 

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Sloh: Orientace v jízdním řádu (Najdi si na internetu jízdní řády autobusů – idos a vyhledej si cestu z Řečice do Žďáru nad Sázavou a zpět – zjisti, jakým spojem pojedeš, když tam máš být kolem 14. hodiny a strávíš tam asi 2 hodiny, v kolik pojedeš a kolik tě bude autobus stát – zapiš si to do slohového sešitu)

Slovní druhy – příslovce -Pracuj v učebnici ústně – 137/2, 3. Zkus písemně do sešitu – 137/4, 138/5a, číslovky – Pracuj ústně v učebnici – str. 138/1, 139/2, 3. Opiš si do sešitu Pamatujte si a zkus písemně do sešitu – 139/4, 5 , zájmena – Ústně v učebnici str. 140/1, 141/2, Opiš si do sešitu Pamatujte si a zkus písemně 141/2 – vzor: ho – Baryk, ním – Pavel…). Uč se všechna pamatuj si – podstatná jm., přídavná jm., slovesa, příslovce, zájmena. Pokud se k tobě dostane pracovní list, tak ho zkus vypracovat. Opakuj si vyjmenovaná slova – pokračuj si každý den 1 cvičení v pracovním sešitě – zkontroluj si správnost v klíči.

ČTENÍ: Písanka – str. 11, 12, Čítanka – str. 125 – 127, do sešitu 127/1,2,3,

Čti si do Čtenářského deníku.

AJ

20. lekce: My week (dny v týdnu, sportovní hry, I can…) zopakuj si str. 42, 43, nauč se slovíčka i písemně.

Test 1. – 20. lekce – pracovní list- zkus vypracovat sám, co ti nepůjde, douč se, prosím.

21. lekce: Let´s go shopping (Pojďme nakupovat) uč. + P.S. str. 44/1 – nacvič si výslovnost a psaní, uč. 44/2, 3, 4-ústně, P.S.str.44/2, 3. Zapiš si slovíčka 21. lekce.

MA

Žáci si nejprve vyplní pracovní list, který dostali od paní učitelky.

Uč. 3. díl. str. 3 – cv. 2, 3, 4 (Nezapomeňte, že násobení a dělení má přednost, ale početní výkony v závorce provádíme nejdříve!) a cv.5 (Půjčte dětem mince, aby si slovní úlohu vyzkoušely prakticky)

Uč. 3. díl str. 4 – cv. 13 (Nezapomeňte si převést délky na stejné jednotky), cv.14, 15, 19,

(Správně zapsaná slovní úloha obsahuje: zkrácený zápis, otázku, výpočet, odpověď!)

PRV

 

Kvetoucí a nekvetoucí rostliny – uč. str. 40, P. S. str. 46

Do sešitu – vypracuj zápis: 1. Kvetoucí rostliny – tvoří největší skupinu, patří sem i keře a stromy. 2. Nekvetoucí rostliny – patří sem: přesličky, kapradiny a plavuně – nakresli si obrázky. Venku na procházce se snaž nakreslit si některé rostliny a zkus zjistit, zda jsou kvetoucí, jak se nazývají. V knihách nebo na počítači poznávej další rostliny, které neznáš.

AŤ SE TI V PRÁCI DAŘÍ! PŘEJI TI A TVÉ RODINĚ AŤ JSTE ZDRAVÍ!

 

TÝDENNÍ PLÁN  4. roč.

 

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Sloh: zpráva – uč. str. 130/4 – do sešitu, 130/5a,b – důkladně si přečti, do sešitu zkus – c

Skloňování podstatných jmen – opakuj si ústně vzory podstatných jmen+přehledy v učebnici, ústně str. 132/1, 3, do sešitu – 133/2, 133/4 a, b, c můžeš psát pouze slova + tvar vzoru (např. veselí – stavení, obrazy – hrady, do pusy-ženy..), 134/1, 135/2, 3, P. S. str. 43/1, 2, 45/1

ČTENÍ: Čti si knihu do čtenářského deníku + Čítanka str. 114 – 116, do sešitu – 116/1, 2, 3, 117/2, 3

AJ

20. lekce: Let´s cook (Pojďme vařit, umět popsat pracovní postup, použití předložky of+2.pád) – uč. str. 42/1, 2, 3 +P.S. 42/1,2,3 nacvič si výslovnost a psaní slovíček, zapiš si slovíčka 20. lekce, uč. 43/4 – zkus si zapamatovat a opiš si do sešitu, P. S. 43/7, uč. 43/5, 6 – ústně, P. S. str. 43/4, 5, 6

MA

Uč. str. 49 – cv.1 (vybrat jen jeden tvar a nalepit do sešitu až po zápisu)

Zápis do sešitu geometrie: Osově souměrné útvary  - jsou takové útvary, které po vystřižení když přeložíme podél osy souměrnosti, tak se obě části překrývají.  Cv.2 ( Vystřižený čtverec a obdélník si po vyznačení všech os souměrnosti nalepte do sešitu a napiš kolik má os souměrnosti.), cv.3 ( pouze ústně)

Uč. str. 50cv.4 (Vystřižený kruh s osami nalepte do sešitu a opište růžový rámeček . Cv.5 (Narýsujte, vystřihněte, nalepte do sešitu a odpovězte na otázky, do sešitu napište kolik os souměrnosti má rovnoramenný a rovnostranný trojúhelník)

Uč. str. 51 – cv. 1 (ústně)

Zápis do sešitu: Obvod obdélníku – opsat oba růžové rámečky a narýsovat oranžové obdélníky i se vzorci. Cv. 2, 3.

Uč. str. 52 – cv.1 (do sešitu opiš a vyplň tabulku)

Zápis do sešitu: Obvod čtverce: - opsat růžový rámeček a nakrýsovat modrý čtverec. Cv. 3, 5

Uč. str. 53 – cv. 1 (Správně zapsaná slovní úloha obsahuje: zkrácený zápis, otázka, výpočet, odpověď) cv. 3 ,6, 10, 11.                            

VL

 

Staří Slované – uč. str. 72 – 74 důkladně si přečti, do sešitu si udělej zápis – Staří Slované – str. 74 – opiš si z rámečku: Trvale osídlili v 6. století naše země…., zkus vypracovat do sešitu odpovědi na otázky – 74/1, 2, 3, 4, 5, P. S. str. 36/1, 2, 3,  37/4.

 

Rostliny vod a bažin – uč. str. 66 – 68 – důkladně si prohlédni obrázky a přečti si text, do sešitu si zapiš: Rostliny vod a bažin

Z dřevin se zde nejčastěji vyskytují vrby (NAKRESLI SI), které svými kořeny zpevňují břehy. Částečně ponořené do vody bývají rákos aorobinec (NAKRESLI SI). Na březích vod můžeme vidět blatouchbahenní. (NAKRESLI SI)

Na mokrých místech rozkvétá brzy zjara podběl obecný – léčivá rostlina.

Životu ve vodě je přizpůsoben leknín bělostný – je chráněný (NAKRESLI SI A POPIŠ PODLE UČ.STR.68 nahoře). Příbuzný leknínu je stulík žlutý. Pokus se v učebnici najít odpověď na otázku 2/71 a zapiš si ji do sešitu.

AŤ SE TI V PRÁCI DAŘÍ! PŘEJI TI A TVÉ RODINĚ AŤ JSTE ZDRAVÍ!

 

 TÝDENNÍ PLÁN  5. roč.

 

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Sloh: Psaní dopisů a zpráv uč. str. 128/8 a, b – do sešitu, ústně – popros rodiče o pomoc – 129/9a, b, c, písemně do sešitu d, telefonování – uč. str. 129/10 – b,c,d,e – ústně, do sešitu 10a

Číslovky – druhy – uč. str. 133/1, 134 ústně –důkladně si přečti

Do sešitu si zapiš: Pamatuj si: Číslovky

Rozlišujeme číslovky určité a neurčité. Určité číslovky vyjadřují přesný počet, pořadí (jeden, 10, dvakrát..). Neurčité číslovky nelze napsat číslicí (několik, mnoho, několikrát, několikeré..). Číslovky dělíme do 4 skupin: 1. základní – ptáme se na ně KOLIK? (jeden, tisíc, několik)

2. řadové – ptáme se na ně KOLIKÁTÝ, -Á, -É (první, tisící, několikátý)

3. druhové – ptáme se na ně – KOLIKERO? KOLIKERÝ, –Á, -É? (jedny, tisícerý, několikerý)

4. násobné – ptáme se na ně- KOLIKRÁT, KOLIKANÁSOBNÝ? (jedenkrát, tisícinásobný, několikrát, několikanásobný)

POZOR NA PRAVOPIS! Za číslovkami řadovými píšeme tečku (1.osoba, 4.pád, 21.století, 16.března).

Psaní číslovek slovy: 900 – devět set, 25 – dvacet pět, 25. –dvacátý pátý nebo pětadvacátý. Nauč se prosím.Ústně – uč. str. 135/2, 3, do sešitu 135/4, 5, 135/6 a, b, c.

 Skloňování číslovek – uč. str. 137 – 139 ústně, do sešitu si napiš Skloňování číslovek a opiš si tabulky ze str. 138, 139 – nauč se prosím. Písemně do sešitu – 139/2, P. S. str. 40 – 43

ČTENÍ: Čti si knihu do čtenářského deníku + Čítanka – str. 97, do sešitu – 98/1, 2, 100- 101 – do sešitu – 101/1, 2

AJ

20. lekce: How much is it? (ptáme se na cenu zboží, cizokrajná zvířata) – uč. str. 42 - 43, P. S. str. 42 – 43, zapiš si slovíčka 20. lekce, nauč se je prosím, do sešitu – Remember: How much is it? Kolik to stojí? + opiš si z uč. str. 42/2

MA

Uč. str. 50 – cv.1 (ústně )

Zápis do sešitu: Odčítání desetinných čísel – opsat první růžový rámeček. Pokud vám to pomůže, můžete si pustit video, které vám vysvětlí, jak odčítat desetinná čísla:  https://www.youtube.com/watch?v="tubxrNy0MtU

cv. 2, 3, 4

Zápis do sešitu: -opsat druhý růžový rámeček, cv. 5

Uč. str. 51Zápis do sešitu: -opsat růžový rámeček. Cv. 6, 7, 8, 14, 16

Uč. str. 52 Zápis do sešitu: Zaokrouhlování desetinných čísel – opsat růžový rámeček. Vysvětlení zaokrouhlování si můžete prohlednout zde: https://www.youtube.com/watch?v="TkDCkLahHL0  Cv. 1, 6.

P.S.2 str. 23 a str. 28

Uč. str. 53 – cv. 10, 11 (Správně zapsaná slovní úloha obsahuje: zkrácený zápis, otázku, výpočet, odpověď!) cv. 20

Uč. str. 54 – Zápis do sešitu geometrie: Povrchu kvádru – opsat do sešitu oba růžové rámečky a postup výpočtu + náčrt kvádru.

cv. 1, 2, 3 (Nezapomínejte na náčrt u výpočtu. Pro výpočet musí mít všechny rozměry stejné jednotky!)

VL

 

Druhá světová válka – uč. str. 72 – 74 – důkladně si přečti,  do sešitu si udělej zápis: Druhá světová válka

Začala 1. září 1939, kdy Němci napadli a porazili Polsko. Mnoho českých politiků odešlo do zahraničí, odkud řídili odboj proti německým okupantům. Českoslovenští letci se úspěšně zapojili do velké letecké bitvy o Anglii. Němci se k některým lidem (zejména Židům a Romům) chovali jako k lidem bez práv, zabavovali jim majetek a postupně odváželi všechny muže, ženy i děti do koncentračních táborů, kde neměl nikdo přežít. Násilí proti obyvatelstvu se vystupňovalo po úspěšném atentátu na představitele okupační správy R. Heydricha. Němci vypálili a vyhladili dvě obce – Lidice a Ležáky, jejichž obyvatelé údajně udržovali spojení s atentátníky. Těsně před koncem války vypuklo v Praze i v jiných městech povstání. Československo osvobodila sovětská a americká vojska. Válka skončila 8. května 1945 kapitulací Německa (vzdalo se). P. S. str. 47 – 49, podívej se na internetu na vlastivědu (2.sv.válka) na didaktu

 

Třídění živočichů – uč. str. 61 – 67 (obratlovci, bezobratlí živočichové) – důkladně si přečti, udělej si zápis do sešitu (opiš si Co je důležité + zvýrazněná slova v textu – piš si to postupně!)

 AŤ SE TI V PRÁCI DAŘÍ! PŘEJI TI A TVÉ RODINĚ AŤ JSTE ZDRAVÍ!

 

 

TÝDENNÍ PLÁN  1. roč.

27. týden  2. 3. – 6. 3. 2020

Předmět

Probírané učivo   

Čt/Ps

Sl. 52-55 H – h

Písanka s. 11 – 15 eu, c. C

MA

Uč. 8 – 11 příklady typu 10+4

PRV

 

Hodiny 59,60

AJ

 

Numbers (čísla 1 - 10, and)

 TÝDENNÍ PLÁN  2.roč. 

Předmět

Probírané učivo   

Čt/Ps

Uč. 87-90 krátké a dlouhé samohlásky značení o

MA

Uč. 29-32 dělení 4

G – strany sousední a protilehlé ve čtverci a obdélníku

PRV

 

Hodiny uč. 45, p.s. 53

Minulost, přítomnost, budoucnost uč. 45, p.s. 54,55

AJ

 

6. lekce – Welcome to my party – uč. 2.díl str. 10, 13 (Would you like…? I´d like…), P. S. str. 26, 27, prověřování učiva

7. lekce: My farm (Moje farma – seznámení se slovní zásobou) – uč. str. 16 – 17, P. S. str. 28

 TÝDENNÍ PLÁN  3.roč.

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Sloh: Orientace v jízdním řádu – uč. str. 149, 150

Slovní druhy – slovesa – uč. str. 131 – 132, přídavná jména – uč. str. 133 - 136

AJ

20. lekce: My week (dny v týdnu, sportovní hry, I can…) – uč. str. 42, 43, P. S. str. 42, 43

MA

Uč. 50-54 Opakování učiva

 

PRV

 

Společné znaky rostlin – uč. str. 38 – 39, P. S. str. 44

 TÝDENNÍ PLÁN  4. roč.

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Sloh: zpráva, otevírací doba (zámku) – uč. str. 130 - 132

Skloňování rodu mužského – životnost -  uč. str. 126 - 128, P. S. str. 40, 39, opakování a prověřování učiva uč. str. 132 – 135, P. S. str. 41 - 43

AJ

19. lekce: We love dogs (umět popsat oblíbené domácí zvířátko, sdělit jeho schopnosti It can…/It can´t…) – uč. str. 40, 41, P. S. str. 40, 41

MA

Uč. 45-48 Jednotky hmotnost, objemu, času

G – obvod trojúhelníku

VL

 

Nejstarší osídlení naší vlasti – uč. str. 70 - 72, P. S. str. 34 - 36

 

Rostliny na poli – luskoviny, plevely - uč. str. 60 – 62, živočichové na poli – uč. str. 62 - 65

 TÝDENNÍ PLÁN  5. roč. 

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Sloh: Psaní dopisů a zpráv – uč. str. 127 - 129

Zájmena – opakování a prověřování učiva - uč. str. 130 - 132, P. S. str. 35, 36, 38, 39

Číslovky – druhy – uč. str. 133 – 136

AJ

19. lekce: Farm animals (přídavná jm., stupňování) – uč. str. 40 -41, P. S. str. 40 - 41

MA

Uč. 46-49 Sčítání desetinných čísel

G- Krychle a kvádr

VL

 

Protektorát Čechy a Morava – uč. str. 69 - 71, P. S. str. 46 - 47

 

Třídění živých organismů – houby, rostliny,  uč. str. 59 – 61

 

TÝDENNÍ PLÁN  1. roč.

26. týden  24. 2. – 28. 2. 2020

Předmět

Probírané učivo   

Čt/Ps

Slabikář 47-49 C,c

Písanka 6-10 R, au,ou

MA

Uč. 4-7 řazení čísel od nejmenšího k největšímu a naopak

PRV

 Opakování měsíce; Rodinné oslavy 57; Dny v týdnu 58

AJ

Fruit (ovoce, I have…, Give me…., Here you are.)

 TÝDENNÍ PLÁN  2.roč.

Předmět

Probírané učivo   

Čt/Ps

Uč. str. 82-86 opakování učiva – slabika

Sloh – popis osoby

MA

Uč. 27,28 násobení 4

G - úsečka

PRV

 Dny v týdnu p.s. 52, části dne uč.44, p.s. 53

AJ

6. lekce – Welcome to my party – uč. 2.díl str. 9 – 13 (Would you like…? P. S. str. 26, 27

 TÝDENNÍ PLÁN  3.roč. 

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Sloh: Pracujeme s psaným textem

Opakování učiva – uč. str. 124 – 127, Slovní druhy – uč. str. 128 – 130, slovesa – uč. str. 131 - 132

AJ

19. lekce: My jeans (These …. are…) – uč. str. 40, 41, P. S. str. 40, 41

MA

 

Uč. 45-49 písemné odčítání; sčítání tří sčítanců; opakování

G- kruh

PRV

 

Houby - uč. str. 37, P. s. str. 45

Společné znaky rostlin – uč. str. 38

 TÝDENNÍ PLÁN  4. roč.

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Sloh: zpráva, otevírací doba (zámku) – uč. str. 128 - 130

Skloňování rodu mužského – životnost -  uč. str. 117 – 125, P. S. str. 40, 39

AJ

18. lekce: My address (otázka s do) uč. str. 38, 39, P. S. str. 38, 39

19. lekce: We love dogs

MA

 Uč. 41-44 přímá úměrnost; jednotky délky

 G- rýsování obdélníku a čtverce

 

VL

 

Nejstarší osídlení naší vlasti – uč. str. 70 - 72, P. S. str. 34 - 36

 

Rostliny na poli – uč. str. 58 - 62

 TÝDENNÍ PLÁN  5. roč. 

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Sloh: Psaní dopisů a zpráv – uč. str. 126 - 128

Zájmena – skloňování - uč. str. 122 - 126, P. S. str. 37, 35

AJ

18. lekce: Jobs (hovoříme o povoláních rodičů, osobní zájmena po předložce), uč. str. 39, P. S. str. 39

19. lekce: Farm animals (přídavná jm., stupňování) – uč. str. 40 -41

MA

 Uč. 41-45 porovnávání desetinných čísel

VL

Život v Československu mezi dvěma válkami – uč. str. 67 - 68, P. S. str. 44 - 45

Třídění živých organismů – uč. str. 58 – 60            

 

25. týden  17. 2. – 21. 2. 2020

TÝDENNÍ PLÁN  1. roč.

Předmět

Probírané učivo   

Čt/Ps

Sl. 44-47 dvojhlásky au, ou

Písanka 1-5, r

MA

Uč. 1-4 čísla v oboru do 20

PRV

Kalendář třídy 56; Rodinné oslavy 57; Dny v týdnu 58

AJ

Fruit (ovoce, I have…, Give me…., Here you are.)

TÝDENNÍ PLÁN  2.roč.

Předmět

Probírané učivo   

Čt/Ps

Uč. 78-81 slabika, dělení slov

MA

Uč. 26-28 násobení 4

G. test. str. 31

PRV

 

Kalendář třídy; Dny v týdnu p.s. 52

AJ

 

6. lekce – Welcome to my party – uč. 2.díl str. 3, 7, 8 (číslice 1 – 12, seznámení se slovní zásobou), P. S. str. 24/2, 25

TÝDENNÍ PLÁN  3.roč.

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Sloh: Pracujeme s psaným textem uč. str. 122 - 123

Slovo a skutečnost – uč. str. 116 – 121, opakování učiva – uč. str. 124 - 127

AJ

18. lekce: My body (popisujeme naše tělo) – uč. str. 38, 39, P. S. str. 38, 39

MA

Uč. 39-44 Opakování pamětného odčítání; Písemné odčítání

G – rýsování kružnic

PRV

 

Planety – uč. str. 32 – 35

Život v přírodě – živé organismy – uč. str. 36

 TÝDENNÍ PLÁN  4. roč. 

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

EV: Ty jsi ty – uč. str. 29 -31

Skloňování podstatných jmen – skloňování rodu ženského uč. str. – 115 – 116, skloňování rodu mužského – životnost -  uč. str. 117 – 119, P. S. str. 37/2, 38

AJ

17. lekce: My home (popis domu, předložky místa, časování slovesa to have got uč. str. 37, P. S. str. 37

18. lekce: My adress (otázka s do) uč. str. 38, P. S. str. 38

MA

Uč. 37-40 Rovnice; Čtení z jízdního řádu

G – pravý úhel, pravoúhlý trojúhelník

VL

 

Jak poznáváme dějiny – uč. str. 68 - 70, P. S. str. 33 – 34

 

Zima v přírodě – uč. str. 54 - 57

 TÝDENNÍ PLÁN  5. roč.

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

EV: Seznámení, oslovení – uč. str. 8 - 11

Přídavná jména – opakování učiva- uč. str. 115 – 118, Zájmena uč. str. 119 – 121, P. S. str. 34

AJ

17. lekce: What´s the date? (měsíce, orientace v kalendáři, datum narozenin) uč.str. 37, P. S. str. 37

18. lekce: Jobs (hovoříme o povoláních rodičů, osobní zájmena po předložce), uč. str. 38, P. S. str. 38

MA

Uč. 38-41 Rozklad desetinných čísel

G – Střed úsečky a osa úsečky; Vlastnosti trojúhelníku

VL

 

Život v Československu mezi dvěma válkami – uč. str. 67 - 68, P. S. str. 44 - 45

 

Rozmanitost přírody v České republice – uč. str. 54 – 56

Třídění živých organismů – uč. str. 56 - 58

 

TÝDENNÍ PLÁN  1. roč.

24. týden  10. 2. – 14. 2. 2020

Předmět

Probírané učivo   

Čt/Ps

Sl. Str. 38-41 Š,š

Písanka s. 36-40 š, Š

MA

Uč. 29-32 počítání do 10

PRV

 

Rok roční období 54; Měsíce v roce a kalendář 55,56

AJ

 

Fruit (ovoce – procvičování slovní zásoby)

 TÝDENNÍ PLÁN  2.roč. 

Předmět

Probírané učivo   

Čt/Ps

Uč. 74,75 opakování učiva : slovo

MA

Uč. 24,25 dělení 3

PRV

 

Měsíce v roce p.s. 50; Kalendář uč. 43, p.s. 51

AJ

 

5. lekce – My hobby (ověřování slovní zásoby)

6. lekce – Welcome to my party – uč. 2.díl str. 3, 6, 7 (opakování číslic 1 – 12), P. S. str. 23, 24

  TÝDENNÍ PLÁN  3.roč.

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Sloh: Pracujeme s psaným textem uč. str. 121 - 122

Vyjmenovaná slova – procvičování – uč. str. 113 – 115

Slovo a skutečnost – uč. str. 116 - 120

AJ

17. lekce: My head (popisujeme hlavu, sloveso to have got) – uč. str. 37, P. S. str. 37

18. lekce: My body (popisujeme naše tělo) – uč. str. 38, P. S. str. 38

MA

Uč. 33-37 Opakování pamětného sčítání; Písemné sčítání

G – kruh, kružnice

PRV

 

Podmínky života na Zemi – opakování - P. S. str. 41, 42, 43

Planety – uč. str. 32 – 35, P. S. str. 40

 TÝDENNÍ PLÁN  4. roč.

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

EV: Ty jsi ty – uč. str. 27 -31

Skloňování podstatných jmen – skloňování rodu středního uč. str. 108 – 109, skloňování rodu ženského uč. str. – 110 – 113, P. S. str. 32/2, 36, 37, 38

AJ

16. lekce: They can mix colours (pracov. postup) – uč. str.35, P.S. 35

17. lekce: My home (popis domu, časování slovesa to have got) uč. str. 36, P. S. str. 36

MA

Uč. 32-36 písemné násobení dvojciferným činitelem

G – trojúhelníková nerovnost, pravý úhel, pravoúhlý trojúhelník

VL

 

Lidé a čas – Jak měříme čas a poznáváme dějiny – uč. str. 66 - 70, P. S. str. 33 - 34

 

Rostliny na louce – uč. str. 50 - 51

 TÝDENNÍ PLÁN  5. roč.

 

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

EV: Seznámení, oslovení – uč. str. 6 - 11

Skloňování přídavných jmen, procvičování – uč. str. 107, stupňování přídavných jmen – uč. str. 108 – 111, P. S. str. 31, 32, 33,

AJ

16. lekce: Winter holidays (hovoříme o zimních sportech, používání no – zápor v AJ) uč. str. 35, P. S. 35

17. lekce: What´s the date? (měsíce, orientace v kalendáři, datum narozenin) uč.str. 36, P. S. str. 36

MA

Uč. 32-36 Desetinný zlomek; desetinná čísla

VL

 

Československá republika – demokratický stát – uč. str. 65 - 66, P. S. str. 42 - 43

 

Zoologické a botanické zahrady, Rozmanitost přírody v České republice – uč. str. 51 - 56

 

23. týden  3. 2. – 7. 2. 2020

 TÝDENNÍ PLÁN  1. roč.

Předmět

Probírané učivo   

Čt/Ps

Sl. 34 – 37 K,k

Písanka str. 33-36 k,š

MA

Uč. 26 – 28 sčítání a odčítání do 10

PRV

 

Nemoc a úraz uč. 42; Opakování uč. 43

AJ

 

Family (upevnění a ověřování slovní zásoby)

Fruit (ovoce – seznámení se slovní zásobou)

 

 TÝDENNÍ PLÁN  2.roč. 

 

Předmět

Probírané učivo   

Čt/Ps

Uč. Str. 72 – 74

Sloh: popis zvířete

MA

Uč. 22-24 násobení 3

PRV

 

Opakování člověk a zdraví p.s. 48-49; Měsíce v roce uč. 40

AJ

 

5.lekce – My hobby (upevnění a ověřování slovní zásoby)

6. lekce – Welcome to my party (seznámení se slovní zásobou

TÝDENNÍ PLÁN  3.roč

 

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

EV: Já jsem já

Vyjmenovaná slova po V – uč. str. 104 -105

Vyjmenovaná slova po Z – uč. str. 106 - 108

AJ

16. lekce: My T-shirt (popisujeme oblečení), uč. 35, P. S. str. 35

17. lekce:MY head (popisujeme hlavu) – uč. str. 37, 38, P. S. str. 37, 38

MA

Uč. 28-32 Jednotky objemu; Zaokrouhlování trojciferných čísel

G - čtyřúhelníky

PRV

 

Podmínky života na Zemi – teplo a světlo - uč. str. 31, P. S. str. 39

 

 TÝDENNÍ PLÁN  4. roč. 

 

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

EV: Já jsem já – uč. str. 26 - 29

Skloňování podstatných jmen – uč. str. 101- 102, skloňování rodu středního – 102 - 106

AJ

15. lekce: Rob´s computer (přivlastňovací pád, sloveso can) uč. str. 33, P. S. str. 33

16. lekce: They can mix colours (pracov. Postup) – uč. str.34, P.S. 34

MA

Uč. 29-32 Rovnice

G-rýsování trojúhelníku

VL

 

Kraje ČR – Olomoucký kraj – uč. str. 62 - 63, Moravskoslezský kraj – uč. str. 64 - 65

 

Živočichové v lese – ptáci, hadi, ještěrky, hmyz - uč. str. 46 – 49

 

 

 TÝDENNÍ PLÁN  5. roč.

 

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

EV: Seznámení – uč. str. 4 - 7

Skloňování přídavných jmen – uč. str. 103 - 107

AJ

15. lekce: What´s on TV? (hovoříme o TV programech) uč. str.33, P. S. str. 33

16. lekce: Winter holidays (hovoříme o zimních sportech, no) uč. str. 34, P.S. 34

MA

Uč. 25 – 29 Počítání s velkými čísly

G- převádění jednotek obsahu

VL

 

1. světová válka, vznik československého státu – uč. str. 63 - 64, P. S. str. 41 - 42

 

Rozmanitost podmínek života na Zemi – studený pás - uč. str. 49 – 51

 27.1. – 30.1.2020 

Předmět

Probírané učivo   

Čt/Ps

Sl. do strany 33

Pís. trénovat přepis z tiskacího písma

MA

Uč. do strany 25

PRV

 

 

AJ

 

 Naučit se slovní zásobu - rodina

 TÝDENNÍ PLÁN  2.roč.

Předmět

Probírané učivo   

Čt/Ps

Čtenářský deník - dopsat

 

MA

 

 

PRV

 

 

AJ

 

 

 TÝDENNÍ PLÁN  3.roč.

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Procvičovat vyjmenovaná slova , PS a kontrola je v klíči

čtenářský deník

AJ

 Procvičovat si probrané lekce

MA

 

PRV

 

 

 TÝDENNÍ PLÁN  4. roč.

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

 Opakovat si slovní druhy, určování pádů, čísla , rodů u podstatných jmen

PS po stranu 31

čtenářský deník

 

AJ

 Procvičovat si probrané lekce

 

MA

 

 

VL

 

 Opakovat probrané učivo

 

 Opakovat probrané učivo

 

 

TÝDENNÍ PLÁN  5. roč.

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

 PS dokončit cvičení po str. 30 (ne 27)

čtenářský deník

 

AJ

 Procvičovat si probrané lekce

MA

 PS 1. díol str. 14-16, 18-19

 

VL

 

 Opakovat probrané učivo

 

 Opakovat probrané učivo, vyhledat neznámé rostliny a živočichy z jednotlivých podnebných pásů

 

 

 

21. týden 20.1.-24.1.2020

Předmět

Probírané učivo   

Čt/Ps

Slabikář 29-31

Písanka 30-33

MA

Uč. 21-24 obor do 10

PRV

 

Lidské tělo 39, Péče o tělo 40, pololetní písemná práce

AJ

 

 5. lekce – Family – Rodina (procvičování slovní zásoby)

 

TÝDENNÍ PLÁN  2.roč.

 

Předmět

Probírané učivo   

Čt/Ps

Uč. 66-69 slova protikladná, synonyma

MA

Uč. 17-19 dělení 2

PRV

 

Nemoc a úraz uč. 38, p.s. 46; Naše zdraví uč. 39, p.s. 47; pololetní písemná práce

AJ

 

 5. lekce – My hobby (procvičování slovní zásoby) – uč. str. 38, 39, P. S. str. 18/2, 19/4, 5

 

TÝDENNÍ PLÁN  3.roč.

 

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

 Sloh: Čteme, rozumíme, orientujeme se (uč. str. 111)

Vyjmenovaná slova po V – uč. str. 100 – 105

Vyjmenovaná slova po Z – uč. str. 106 - 107

AJ

 16. lekce: My T-shirt (popisujeme oblečení), uč. 34, 35, P. S. str. 34, 35

Pololetní test (20. 1.)

MA

Uč. 25-28 Jednotky hmotnosti a objemu; G- obdélník

Pololetní písemná práce

PRV

 

 Podmínky života na Zemi –Voda – P. S. str. 36

 Vzduch, půda uč. str. 30, P. S. str. 37, 38

Pololetní písemná práce (22. 1.)

 

TÝDENNÍ PLÁN  4.roč.

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

 EV: Já jsem já – uč. str. 26 - 29

Podstatná jména – číslo – uč. str. 91, 92, rod – uč. str. 92 – 94, opakování – uč. str. 98 - 100

AJ

 15. lekce: Rob´s computer (přivlastňovací pád, sloveso can) uč. str. 32, 33, P. S. str. 32, 33

Pololetní test (20. 1.)

MA

Uč. 24-27 procvičování a opakování; G- rýsujeme trojúhelník

Pololetní písemná práce

VL

 

 Kraje ČR – Jihomoravský kraj – uč. str. 58 -60, Zlínský kraj – uč. str. 60 – 62

Pololetní test (23. 1.)

 

 Živočichové v lese – ptáci, hadi, ještěrky, hmyz - uč. str. 46 – 49

Pololetní test (22. 1.)

 TÝDENNÍ PLÁN  5.roč.

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

 EV: Seznámení – uč. str. 4 - 7
Procvičování a opakování učiva – uč. str. 97, 98

Přídavná jména – uč. str. 99 - 102

AJ

 15. lekce: What´s on TV? (hovoříme o TV programech) uč. str. 32, 33, P.S. str. 32, 33

Pololetní test (20. 1.)

MA

Uč. 22-25 Počítání s velkými čísly; G- převádění jednotek obsahu

Pololetní písemná práce

VL

 

 Vznik Rakouska-Uherska – uč. str. 61 - 62, P. S. str. 40 – 41

Pololetní test (23. 1.)

 

 Rozmanitost podmínek života na Zemi – teplý pás, mírný pás - uč. str. 46 - 48

 20. týden  13. 1. – 17. 1. 2020

Předmět

Probírané učivo   

Čt/Ps

Slabikář str. 25-28 Z,z

Písanka str. 26-30 z

MA

Uč. str. 13-16 obor do 9

PRV

 

 

AJ

 

5. lekce – Family – Rodina (procvičování slovní zásoby)

 TÝDENNÍ PLÁN  2.roč.

Předmět

Probírané učivo   

Čt/Ps

Uč.str.  61-65 Slovo – význam slov

Čtení -  denně hlasitě číst

MA

Uč. Str. 11-14 příprava na násobení

G – úsečka dané délky

PRV

 

 

AJ

 

5. lekce – My hobby (procvičování slovní zásoby) – uč. str. 38, 39, P. S. str. 18/2, 19/4, 5

 

TÝDENNÍ PLÁN  3.roč.

 

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Sloh: Čteme, rozumíme, orientujeme se (uč. str. 110 - 111)

Vyjmenovaná slova po S – uč. str. 99/3, 100

Vyjmenovaná slova po V – uč. str. 100 - 103

AJ

14. lekce: My toys (pokyny při hře s míčem) Uč. str. 31

15. lekce: Where is the ball? (umístění předmětu, předložky in, on), uč. 32, 33, P. S. str. 32, 33

MA

 

PRV

 

Svět kolem nás, lidské výtvory, zboží – uč. str. 26, P. S. str. 34

Země je kulatá – uč. str. 27, Podmínky života na Zemi – uč. str. 28, Voda – uč. str. 29, P. S. str. 35, 36

 TÝDENNÍ PLÁN  4. roč.

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Sloh: Spolužáci – uč. str. 97, 98

Podstatná jména – pád uč. str. 88 – 89, P. S. str. 30, 31, číslo – uč. str. 90 – 92, P.S. str. 29, rod – uč. str. 92 – 94, P. S. str. 28

AJ

13. lekce: My new crayons (vazba Is/Are there….?, or) str. 29, P. S. str. 29

14. lekce: Revision – opakování, uč. str. 30, 31, P.S. str. 30, 31

MA

 

VL

 

Kraje ČR – Pardubický kraj, kraj Vysočina  – uč. str. 55 - 58

 

Rostliny v lese – houby - uč. str. 42

Živočichové v lese – uč. str. 43 - 45

 

  

TÝDENNÍ PLÁN  5. roč.

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Sloh: Učíme se, jak se učit – uč. str. 113 - 114

Skloňování podstatných jmen rodu středního – uč. str. 91 , P. S. str. 26

Procvičování a opakování učiva – uč. str. 95 - 98

AJ

13. lekce: I´d like it (vyjádření přání) , str. 29, P. S. str. 29

14. lekce: Revision – uč. str. 30, 31, P.S. str. 30, 31

MA

 

VL

 

Hospodářský rozvoj českých zemí – uč. str. 58 – 60, P. S. str. 38 - 39

 

Počasí a podnebí – uč. str. 40- 43

Rozmanitost podmínek života na Zemi – uč. str. 44 - 45

 

 

15. týden  2. 12. – 6. 12. 2019

Předmět

Probírané učivo   

Čt/Ps

Slabikář 17,18, N,n

Písanka s. 14-17 U,y

MA

Uč. 7-10 číslo 8

PRV

 

Zimní počasí 30; Blíží se vánoce 32

AJ

 

4. lekce – Christmas – Vánoce (prověřování slovní zásoby)

 

 TÝDENNÍ PLÁN  2.roč.

 

Předmět

Probírané učivo    

Čt/Ps

Uč. 50,51 věta tázací, přací.

Čtení: denně hlasitě číst

MA

Uč. 7-9, sčítání a odčítání s přechodem

PRV

 

Zvířata v zimě P.S. 41; Zimní zahrada Uč. 33

AJ

 

4. lekce – Christmas time (prověřování slovní zásoby) – uč. str. 32, 33, P. S. str. 15, 17

 

 TÝDENNÍ PLÁN  3.roč.

 

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Sloh: Slušné chování (uč. str. 93 - 94)

Vyjmenovaná slova po M – uč. str. 86 – 89

AJ

Test – 1. – 10. lekce

11. lekce: Who is this? (představujeme svoji rodinu) Uč. str. 25, P. S. str. 25

MA

Uč. 12-16 pamětné sčítání a odčítání do 1000

G- trojúhelník

 

PRV

 

Rodina, příbuzenské vztahy -  P. S. str. 29, 30, 31

 

 TÝDENNÍ PLÁN  4. roč.

 

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Sloh: Noviny, časopisy, reklama – uč. str. 79 - 82

Slovní druhy – uč. str. 72 - 76, P. S. str. 25

 

AJ

11. lekce: Kim is ill (hovoříme o nemoci, kladné a záporné stažené tvary slovesa být) uč. str. 24, 25, P. S. str. 24, 25

MA

Uč. 10-14 zaokrouhlování čísel

G- obdélník,čtverec

 

VL

 

Kraje ČR – Plzeňský, Karlovarský kraj  – uč. str. 48 - 50

 

Rostliny a živočichové v okolí našich domovů (bělásek) - uč. str. 33 – 34

Domácí mazlíčci a jejich chov – uč. str. 34 - 35

 

 

 TÝDENNÍ PLÁN  5. roč. 

 

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Sloh: Jak trávíme volný čas – uč. str. 94 -95

Podstatná jména (pád, číslo, rod) – uč. str. 74 - 79, P. S. str. 21

AJ

11. lekce: What time? (určování časových údajů) uč. str. 24, 25, P. S. str. 24, 25

MA

Uč. 8, 13, P.S. 30, 31 Jednotky obsahu, obsah čtverce a obdelníku

G- jednotky obsahu

VL

 

Národní obrození – uč. 51 – 53, P. S. str. 32 – 33

Revoluční rok 1848 – uč. str. 53 – 55

 

Země a roční období – uč. str. 34 – 35

Země ve vzdušném obalu – uč. str. 35 - 36

 

TÝDENNÍ PLÁN  1. roč.

14. týden  2. 12. – 6. 12. 2019

Předmět

Probírané učivo   

Čt/Ps

Slbabikář 15-17, Y y

Písanka s. 10 – 14 y, P

MA

Uč. 4-7

PRV

 

Uč. Slavíme Mikuláše 31; V zimě – okénko do zimní přírody 28-29

AJ

 

4. lekce – Christmas – Vánoce (procvičování slovní zásoby)

 

TÝDENNÍ PLÁN  2.roč.

Předmět

Probírané učivo   

Čt/Ps

Uč. 48-51 věta rozkazovací, přací.

Čtení: denně hlasitě číst

MA

Uč. 5-8, sčítání a odčítání s přechodem

PRV

 

Svátek sv. Mikuláše uč. 34; Zvířata v zimě uč. 32, p.s. 41

AJ

 

4. lekce – Christmas time (procvičování slovní zásoby) – uč. str. 32, P. S. str. 14/3, 17/6

 

 TÝDENNÍ PLÁN  3.roč.

 

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Sloh: V knihovně (uč. str. 82)

Opakování – B, L uč. str. 83 – 85

Vyjmenovaná slova po M – uč. str. 86 - 87

AJ

10. lekce: What time is it? (určování celých hodin)uč. str. 22, 23, P. S. str. 22, 23, Test – 1. – 10. lekce

11. lekce: Who is this? Uč. str. 24, P. S. str. 24

MA

Uč. 6-11 Porovnávání čísel, pamětné sčítání a odčítání

G- rovina-rovinné útvary

PRV

 

Určování času, opakování - povolání

Rodina, příbuzenské vztahy -  P. S. str. 29

 

TÝDENNÍ PLÁN  4. roč.

 

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Etická výchova: Kouzelná slova, emoce

Vyjmenovaná slova a slova s nimi příbuzná–zy – zý – uč. str. 62 – 64, P. S. str. 20, 16, 22, 23 , 24, opakování – uč. str. 68 - 71

AJ

10. lekce: How are you? (pocity, vlastnosti, sloveso být) uč. str. 22, 23, P. S. str. 22, 23

11. lekce: Kim is ill

MA

Uč. 6-9 Porovnávání čísel

G- rovnoběžky a kolmice

VL

 

Kraje ČR – Středočeský, Jihočeský kraj  – uč. str. 45 - 47

 

Rostliny a živočichové v okolí našich domovů (ježek, včela, bělásek) - uč. str. 32 - 34

 

 

 TÝDENNÍ PLÁN  5. roč.

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Sloh: Čteme pozorně?

Vyjmenovaná slova, P. S. str. 15, 16

Opakování učiva – uč. str. 61 – 63

Slovní druhy – uč. str. 64 - 67

AJ

9. lekce: In our flat (umět popsat vybavení bytu, určení polohy) - uč. str. 20, 21, P. S. str. 21

MA

Uč. 50 – 54 Zlomky

G – souřadnice bodu

VL

 

Německo – uč. str. 40 - 43, P. S. str. 24 – 25

Rakousko – uč. str. 43 – 45, P. S. str. 26 - 28

 

Planeta Země a její Měsíc – uč. str. 30 - 32

 

 

 

TÝDENNÍ PLÁN  1. roč.

13. týden  25. 11. – 29. 11. 2019

Předmět

Probírané učivo   

Čt/Ps

Slabikář 11-13 J j

Písanka č. 2. 5-9 s. J,j,I

MA

Uč. 2.díl učebnice. Str. 1-4. Obor do 7

PRV

 

Uč. 26-27 Pomoc v domácnosti; Opakování

AJ

 

4. lekce – Christmas – Vánoce (seznámení se slovní zásobou)

 

 TÝDENNÍ PLÁN  2.roč.

 

Předmět

Probírané učivo   

Čt/Ps

Uč. 47 -49 Druhy vět. Věta oznamovací

Čtení:  denně hlasitě číst

MA

Uč. Počítání v oboru do 100 ,3-5 str.

PRV

 

P.S. 22-23 Ovoce a zelenina

AJ

 

3. lekce – My family and my friends - uč. str. 29, P. S. str. 13/ 8

4. lekce – Christmas time (seznámení se slovní zásobou) – uč. str. 30, 31, P. S. str. 14

 

 TÝDENNÍ PLÁN  3.roč.

 

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Etická výchova: Kouzelná slova, Sloh: V knihovně (uč. str. 80 – 82)

Vyjmenovaná slova L – uč. str. 77 – 80

Opakování – B, L uč. str. 83 - 85

AJ

9. lekce: What is it? (umět se zeptat na neznámou věc, neurčitý člen a/an)

10. lekce: What time is it? (určování celých hodin)uč. str. 22, 23, P. S. str. 22, 23

MA

Uč. 57-59 opakování učiva

Uč. díl II. 3-5 Přirozená čísla v oberu do tisíce

PRV

 

Určování času

Co nás baví, povolání uč. str. 20 – 21, P. S. str. 26 - 27

 

 TÝDENNÍ PLÁN  4. roč.

 

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Etická výchova: Omluva

Vyjmenovaná slova a slova s nimi příbuzná– sy – sý – uč. str. 59 – 60, vy – vý – uč. str. 61 – 62, zy – zý – uč. str. 62 – 64, P. S. str. 20, 16, 21

AJ

9. lekce: How many cars are there? (tvoření množ. čís. podst. jm.), uč. str. 20, 21, P. S. 21

10. lekce: How are you? (pocity, vlastnosti, sloveso být)

MA

Uč. 56 opakování geometrie

Uč. II. Díl 3-5 čísla větší než 10 000

VL

 

Cestujeme po ČR – uč. str. 39 – 42, P. S. str. 28 – 30

Kraje ČR – Hlavní město Praha – uč. str. 43 - 44

 

Rostliny a živočichové v okolí našich domovů - uč. str. 26 – 32

 

 

 TÝDENNÍ PLÁN  5. roč.

 

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Sloh: Čteme pozorně?

Vyjmenovaná slova, P. S. str. 15, 16

Opakování učiva – uč. str. 61 – 63

Slovní druhy – uč. str. 64 - 67

AJ

9. lekce: In our flat (umět popsat vybavení bytu, určení polohy) - uč. str. 20, 21, P. S. str. 21

MA

Uč. 50 – 54 Zlomky

G – souřadnice bodu

VL

 

Německo – uč. str. 40 - 43, P. S. str. 24 – 25

Rakousko – uč. str. 43 – 45, P. S. str. 26 - 28

 

Planeta Země a její Měsíc – uč. str. 30 - 32

 

 

 

11. týden  11. 11. – 15. 11. 2019

Předmět

Probírané učivo   

Čt/Ps

Slabikář: 3-6s. opakování M,L,S

Písanka 19-22s. A, p, s

MA

Uč. 28-30 sčítání do 6, rozklad čísel

PRV

 

Uč. 21 Máme miminko; Uč. 22 V rodině

1. čtvrtletní písemná práce

AJ

 

3. lekce – Colours – Barvy (procvičování slovní zásoby, This is a …, Yes. No.)

 

TÝDENNÍ PLÁN  2.roč.

Předmět

Probírané učivo   

Čt/Ps

Uč. 41-44 Věta , slovo, melodie věty

MA

Uč. 29-32 písemné odčítání a sčítání

PRV

 

Uč. 19, p.s.20 Ryby, Stěhovavý ptáci; Uč.22, p.s. 22 Zelenina

1. čtvrtletní písemná práce

AJ

 

3. lekce – My family and my friends (přídavná jména- small, big, sad , happy, young, old, friendly, nice, zájmena – me, your) uč. str. 23, 26, P. S. str. 12

 TÝDENNÍ PLÁN  3.roč.

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Sloh: Posloupnost činností uč. str. 67 - 69

Opakování učiva – uč. str. 71

Obojetné souhlásky – uč. str. 73

Vyjmenovaná slova B – uč. str. 74 - 75

AJ

8. lekce: Halloween (umět si ověřit jméno, vyjádřit souhlas a nesouhlas) – uč. str.  18, 19, P. S. str. 18, 19

MA

Uč. 47-50 písemné odčítání dvojciferných čísel

1. čtvrtletní písemná práce

PRV

 

Práce s mapou a buzolou – uč. str. 19, P. S. str. 22

Péče o životní prostředí – P. S. str. 23

 

TÝDENNÍ PLÁN  4. roč.

 

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Sloh: Lidské vlastnosti – uč. str. 66 - 67

Vyjmenovaná slova a slova s nimi příbuzná (ly – lý) – uč. str. 53 – 55, my – mý – uč. str. 55 – 57, P. S. str. 20

AJ

7. lekce: Find the ball – (umět se zeptat na umístění předmětu, předložky místa) uč. str. 17, P. S. str. 17

8. lekce: Revision-opakování uč. str. 18, 19, P. S. str. 18, 19

Test 1. – 8. lekce

MA

Uč. 46-49 Násobení a dělení z paměti, písemné dělení;

G- kolmé a rovnoběžné přímky;

1. čtvrtletní písemná práce

VL

 

Nerostné suroviny a průmysl v ČR– uč. str. 31 – 35, P. S. str. 24 - 26

 

Rostliny a živočichové v okolí našich domovů - uč. str. 26 – 29

Čtvrtletní písemná práce

 

TÝDENNÍ PLÁN  5. roč.

 

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Sloh: Pečujeme o zvířátko (práce s ukázkou z knihy Malý princ) – uč. str. 60 - 61

Vyjmenovaná slova (my – mý, py – pý, sy – sý, vy – vý) – uč. str. 51 – 56, P. S. str. 12, 13, 14

AJ

7. lekce: Let´s do a project (umět vyjmenovat a popsat výtvarný materiál, vyjádřit potřebu něco mít  - I need….) uč. str. 17, P. S. str. 17

8. lekce: Revision – opakování uč. str. 18, 19, P. S. str. 18, 19

Test 1. – 8. lekce

MA

 

VL

 

ČR jako součást Evropy – uč. str. 33 - 35, P. S. str. 17 – 19

Slovensko – uč. str. 35 – 37, P. S. str. 20 - 21

 

Slunce a sluneční soustava – uč. str. 26 – 29

Čtvrtletní písemná práce

 

 

TÝDENNÍ PLÁN  1. roč.

10. týden  4. 11. – 8. 11. 2019

Předmět

Probírané učivo   

Čt/Ps

ŽA 43-48 I,i

Písanka 14-18 a, s o

MA

Uč. 26 – 30 obor do 6

PRV

 

 Uč. 20 Moje rodina; Uč. 21 Máme miminko;

AJ

 

3. lekce – Colours – Barvy (procvičování slovní zásoby)

 

TÝDENNÍ PLÁN  2.roč.

 

Předmět

Probírané učivo   

Čt/Ps

Uč. 35-39 opakování a procvičování psaní velkých písmen u jmen, na začátku věty. Řazení podle abecedy

MA

Uč. 24-28 příklady typu 35+4

G - přímka

PRV

 

 Uč.18 -19, P.S.21 Podzimní rybník; Ryby; Stěhovavý ptáci;

AJ

 

3. lekce – My family and my friends (opakování - rodina, seznámení s novou slovní zásobou) uč. str. 22, 23, 24, 25, P. S. str. 10/2, 11/3

  

TÝDENNÍ PLÁN  3.roč.

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Sloh: Reklama uč. str. 55 - 57                   

Řazení slov podle abecedy – uč. str. 61 - 66

AJ

Test – 1. - 6. lekce

 8. lekce: Halloween (umět si ověřit jméno, vyjádřit souhlas a nesouhlas) – uč. str.  18, 19, P. S. str. 18, 19

7. lekce: How old are you? ( počítáme do 12, ptáme se na věk) – uč. str. 16, P. S. str. 16

MA

 

Uč. 42-45 písemné sčítání dvojciferných čísel

G- opakování

PRV

 

Orientace v krajině - uč. str. 18, P. S. str. 22

Práce s mapou a buzolou – uč. str. 19

 

TÝDENNÍ PLÁN  4. roč.

 

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Sloh: Lidské vlastnosti – uč. str. 64 - 65

Procvičování - abeceda – uč. str. 47

Vyjmenovaná slova a slova s nimi příbuzná (by – bý) – uč. str. 49 - 52

AJ

7. lekce: Find the ball – (umět se zeptat na umístění předmětu, předložky místa) uč. str. 16 - 17, P. S. str. 16 - 17

MA

 

Uč. 40-44 Zaokrouhlování čísel, písemné sčítání a odčítání;

G- rýsování rovnoběžek daným bodem;

VL

 

Půda a zemědělství ČR – P. S. str. 22 – 23

Nerostné suroviny a průmysl – uč. str. 31 – 35, P. S. str. 24 - 26

 

Živočichové a stavba jejich těla (kur domácí, žížala obecná) – uč. str. 20 - 21

  

TÝDENNÍ PLÁN  5. roč.

 

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Sloh: Pečujeme o zvířátko (prosté vyprávění) – uč. str. 59 - 60

Vyjmenovaná slova – uč. str. 48 - 52

AJ

7. lekce: Let´s do a project (umět vyjmenovat a popsat výtvarný materiál, vyjádřit potřebu něco mít  - I need….) uč. str. 16 - 17, P. S. str. 16 - 17

MA

 

Uč 40-43 Čtení z diagramu, přímá úměrnost, rovnice s mezi výpočtem;

 

 

VL

 

Kraje ČR – Zlínský, Olomoucký, Moravskoslezský) – uč. str. 30 - 32, P. S. str. 16/31 – 34, 17/35 - 42

 

Paliva (uhlí, ropa, zemní plyn) – upevňování a prověřování učiva

Člověk – Země – vesmír – uč. str. 23 - 24

 

 

TÝDENNÍ PLÁN  1. roč. 

8. týden  21. 10. – 25. 10. 2019

 

Předmět

Probírané učivo   

Čt/Ps

ŽA 36-40 P p, U u

Ps 7 – 11 m, me, le, u,ú,ů. i,í

MA

Uč. 23-27, číselné osy

PRV

 

Uč. 16-17 Podzim na zahradě a na poli.

AJ

 

2. lekce – School – Škola (prověřování slovní zásoby)

 

 TÝDENNÍ PLÁN  2.roč.

 

Předmět

Probírané učivo   

Čt/Ps

Uč. 32-35 abeceda, řazení

Sloh – jak spolu mluvíme

MA

Uč. 18-21 sčítání typu 80+6

G - úsečka

PRV

 

Uč.12-13; P.s.20  Houby; Význam lesa

AJ

 

2. lekce – Animals at school (prověřování slovní zásoby, uč. str. 18, 19, 20, P. S. str. 9/7, 9, 8/6

 

TÝDENNÍ PLÁN  3.roč.

 

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Sloh: Pracovní postup uč. str. 38

Souhlásky uvnitř slov (v – f, z – s, ž – š, h – ch – uč. str. 50 – 54

Opakování uč. str. 57 - 60

AJ

6. lekce: My classroom (umět pojmenovat předměty ve třídě) – uč. str.  14, 15, P. S. str. 14, 15

MA

Uč. 35-38 Sčítání a odčítání dvojciferných čísel zpaměti

G- vzájemná poloha dvou přímek v rovině

PRV

 

Jsme Evropané – uč. str. 14, P. S. str. 18

Krajina v okolí domova uč. str. 15, P. S. str. 19

 

TÝDENNÍ PLÁN  4. roč.

 

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Sloh: Naše jméno a přezdívky – uč. str. 45

Pravopis vlastních jmen – uč. str. 36 – 38

Psaní slov cizího původu – uč. str. 38 - 40

AJ

6. lekce: My birthday – (umět popřát k narozeninám, představit svoji rodinu a kamarády) uč. str. 14 - 15, P. S. str. 14 - 15

MA

Uč. 34-37 Porovnávání čísel; Sčítání a odčítání do 10 000 zpaměti

G- rýsování kolmic daným bodem

VL

 

Povrch České republiky – uč. str. 19 – 22, P. S. 20

Řeky, jezera a rybníky ČR – uč. str. 23 – 26, P. S. str. 20 - 21

 

Živočichové a stavba jejich těla – uč. str. 19 – 21;

 

 TÝDENNÍ PLÁN  5. roč.

 

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Sloh: Chráníme přírodu

Opakování předpon ze 4. ročníku – uč. 38 – 40

Přípony – uč.str. 40 – 42

AJ

6. lekce: Computers (hovoříme o významu počítačů a dovednosti je používat) uč. str. 14 - 15, P. S. str. 14 - 15

MA

Uč. 34-37 Jednotky času

G – obvody obrazců

VL

 

Kraje ČR – Liberecký kraj, Královehradecký, Pardubický, Vysočina – uč. str. 25 – 28, P. S. str. 15 – 16/23 - 30

 

Paliva (uhlí, ropa, zemní plyn) – uč. str. 19 - 22

 

TÝDENNÍ PLÁN  1. roč.

7. týden  14. 10. – 18. 10. 2019

Předmět

Probírané učivo   

Čt/Ps

ŽA 31-35 S,s.

Písanka 2 – 6 : e,l,m.

MA

Uč. 20-23 obor do 5

PRV

 

 Uč. 14-15 Živočichové na podzim; Podzim v sadu

AJ

 

2. lekce – School – Škola (procvičování slovní zásoby, pokyny listen, sing, come here, please)

 

TÝDENNÍ PLÁN  2.roč.

Předmět

Probírané učivo   

Čt/Ps

Uč. 26-31 jména zvířat

MA

Uč. 16-19 počítání desítek

PRV

 

 Uč. 10-11, p.s. 17-19 Stromy a keře v lese a u lesa

AJ

 

2. lekce – Animals at school (procvičování slovní zásoby, pokyny, uč. str. 17, 18, 19, P. S. str. 8/6, 7/5

 

 TÝDENNÍ PLÁN  3.roč.

 

Předmět

Probírané učivo                                                                                                                                         

ČJ

Sloh: Pracovní postup uč. str. 37, 38

Souhlásky uvnitř slov – uč. str. 43 - 48

AJ

5. lekce: Numbers (umět počítat do 6, zeptat se na množství) – uč. str.  13, P. S. str. 13

MA

 

Uč. 28-32 násobení a dělení 2,3,4,5; sčítání a odčítání dvojciferným číslem

G-polopřímky modelování

PRV

 

Naše vlast – uč. str. 13, P. S. str. 16, 17

Jsme Evropané – uč. str. 14, P. S. str. 18

 

TÝDENNÍ PLÁN  4. roč.

 

Předmět

Probírané učivo                                                                                                                                        

ČJ

Sloh: Naše jméno a přezdívky – uč. str. 43 - 44

P.S. str. 18, 19

Opakování učiva – uč. str. 30 – 32, písemka

Pravopis vlastních jmen – uč. str. 33 - 36

AJ

5. lekce: In the classroom – uč. str. 12 – 13, P. S. str. 12 - 13

MA

 

Uč. 29-32 čísla do 10 000

G- rýsování kolmic

VL

 

Obyvatelstvo naší vlasti – uč. str. 15 – 18, P. S. str. 17 – 18

Povrch České republiky – uč. str. 19, 20, P. S. str. 19

 

Živočichové a stavba jejich těla – uč. str. 17 - 18

 

                                                                                                                                                                                                                                               

TÝDENNÍ PLÁN  5. roč.

Předmět

Probírané učivo                                                                                                                                        

ČJ

Sloh: Chráníme přírodu uč. str. 44

Předpony a předložky – uč. str. 35 -36, Psaní předpon s-, z-, vz- uč. str. 36 – 38, Opakování předpon ze 4. ročníku – uč. 38 - 39

AJ

5. lekce: The Weather uč. str. 12 – 13, P. S. str. 12 – 13 (roční období, popis počasí)

MA

 

Uč. 30-34 písemné násobení a dělení

 

G – trojúhelníky

 

VL

 

Kraje ČR – Plzeňský, Karlovarský, Ústecký, Liberecký kraj – uč. str. 22 - 26

P. S. str. 15

 

Horniny (usazené, přeměněné) – uč. str. 17 - 19

 

TÝDENNÍ PLÁNY VE ŠKOLNÍM ROCE 2019/2020

 

TÝDENNÍ PLÁN  1. roč.

6. týden  7. 10. – 11. 10. 2019

Předmět

Probírané učivo   

Čt/Ps

ŽA 25-29 S,s

Pís. 28-35

MA

Uč. 17-19+ - v oboru 4

PRV

 

 Uč. 12-13 Barvy podzimu; Podzimní počasí

AJ

 

2. lekce – School – Škola (procvičování slovní zásoby, What is this? This is a….)

 

TÝDENNÍ PLÁN  2.roč.

Předmět

Probírané učivo   

Čt/Ps

Uč. 22-24 vlastní jména osob, zvířat

MA

Uč. 10-14 + - desítek

PRV

 

 Uč. 8-9; p.s. 14-16 Podzim v lese

AJ

 

2. lekce – Animals at school (procvičování slovní zásoby, neurčitý člen a, an, What is it? I is/ It´s not…) – uč. str. 16, 18, P. S. str. 6/3, 7/4, 8/6

 

TÝDENNÍ PLÁN  3.roč.

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Sloh: Pracovní postup uč. str. 36 – 37

Čeština a cizí jazyky – uč. str. 35 – 36

Opakování učiva – uč. str. 39 – 41

Souhlásky uvnitř slov – uč. str. 42 - 44

AJ

4. lekce: Colours (ověřování učiva)

5. lekce: Numbers (umět počítat do 6, zeptat se na množství) – uč. str. 12 – 13, P. S. str. 12 - 13

MA

 

Uč. 24-27 procvičování násobení a dělení, pořadí početních operací

G-polopřímka

PRV

 

Velké obce, Praha – uč. str. 11 – 12, P. S. str. 12, 13, 14, 15

 

TÝDENNÍ PLÁN  4. roč. 

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Sloh: Naše jméno a přezdívky – uč. str. 42 – 43

Předpona vy-, ob- a v-, psaní ú po předponách – uč. str. 24 - 27

P.S. str. 18, 19

Opakování učiva – uč. str. 29 - 32

AJ

4. lekce: Count to twenty- uč. str. 10, 11, P.S. str. 10, 11

(umět číslovky do dvaceti, popsat postavu)

5. lekce: In the classroom – uč. str. 12 – 13, P. S. str. 12 - 13

MA

 

Uč. 25-28 písemné dělení jednociferným číslem

G- přímky kolmé

VL

 

Členění ČR a její řízení – P. S. str. 12 – 16

Obyvatelstvo naší vlasti – uč. str. 15 – 18, P. S. str. 17

 

Rostliny a jejich části – uč. str. 14 - 17

 

 TÝDENNÍ PLÁN  5. roč

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Sloh: Chráníme přírodu uč. str. 42 – 43

Tvoření slov a jejich stavba – uč. str. 28 - 35

P. S. str. 10/2, 5/3

AJ

4. lekce: Are they the same? – uč. str. 10, 11, P. S. str. 10, 11

(umět porovnávat základní vlastnosti předmětů)

5. lekce: The Weather uč. str. 12 – 13, P. S. str. 12 – 13 (roční období, popis počasí)

MA

 

Uč.25-29 vlastnosti násobení, jednotky hmotnosti

 

G – trojúhelníky

 

VL

 

ČR – co už víme – P. S. str. 11 – 13

Kraje ČR – Praha, Středočeský kraj, Jihočeský kraj – uč. str. 19 – 22

P. S. str. 14

 

Horniny (vyvřelé) – uč. str. 16

 

TÝDENNÍ PLÁN  1. roč.

5. týden  30. 9. – 4. 10. 2019

Předmět

Probírané učivo   

Čt/Ps

ŽA 20-23 L,l

Ps 22-25

MA

Uč. 14-16 čislice 3, počítání v oboru do 3

PRV

 

Na podzim – okénko do podzimní přírody 10-11

AJ

 

2. lekce – School – Škola (seznámení se slovní zásobou)

 

TÝDENNÍ PLÁN  2.roč.

Předmět

Probírané učivo   

Čt/Ps

Uč. 18-23 abeceda

Čt: denně hlasitě číst

MA

Uč. 8-11 sčítání desítek

G – druhy čar

PRV

 

Dopravní prostředky p.s.11 , Opakování škola p.s.12-13

AJ

 

1. lekce – Hello animals (prověřování učiva)

2. lekce – Animals at school (seznámení se slovní zásobou, neurčitý člen a, an) – uč. str. 14, 16, P. S. str. 6/1, 2, 3, 7/4

 TÝDENNÍ PLÁN  3.roč.

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Opakování učiva 2. r. – větný celek – uč. str. 25 – 27

Tvary slov a slova příbuzná – uč. str. 31 – 33

Spisovnost a nespisovnost – uč. str. 34 - 35

AJ

3. lekce: My school bag (prověřování učiva)

4. lekce: Colours – uč. str. 10 ,11, P. S. str. 10, 11 (umět pojmenovat barvy)

MA

Uč. 20-23 opakování násobení 1-8, vztahy x krát méně, x krát více

G-úsečka

PRV

 

Cesta do školy – P. S. str. 9

Opakování – P. S. str. 10, 11, test

Domov – obec – malé obce – uč. str. 10

 TÝDENNÍ PLÁN  4. roč.

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Nauka o slově – Jak se tvoří nová slova (předponová a příponová část) - uč. str. 19 – 20

Jak píšeme některé předpony a předložky – uč. str. 21 – 23

P.S. str. 18, 19

AJ

4. lekce: Count to twenty- uč. str. 10, 11, P.S. str. 10, 11

(umět číslovky do dvaceti, popsat postavu)

MA

Uč. 19-22 písemné násobení jednociferným číslem

G- přímky kolmé

VL

 

Naše vlast – P. S. str. 9, 10

ČR – demokratický stát – P. S. str. 10 – 12

Členění ČR a její řízení – uč. str. 13 – 15, P. S. str. 12 - 16

 

Životní podmínky rostlin a živočichů – uč. str. 12 - 13

 

TÝDENNÍ PLÁN  5. roč.

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Slova jednoznačná a mnohoznačná uč. str. 23 – 25

Slova citově zabarvená – uč. str. 25 – 26

Slova spisovná a nespisovná – uč. str. 27 – 28

P. S. str. 9

AJ

3. lekce: Better or worse? (prověřování učiva)

4. lekce: Are they the same? – uč. str. 10, 11, P. S. str. 10, 11

(umět porovnávat základní vlastnosti předmětů)

MA

Uč. 19-22 písemné násobení jednociferným číslem

G- přímky kolmé

VL

 

Rostliny a živočichové v různých oblastech – P. S. str. 10 -11

ČR – co už víme – uč. str. 16 – 18, P. S. str. 11 - 13

 

Nerosty (křemen, diamant, sůl kamenná) – uč. str. 11 – 15

 

TÝDENNÍ PLÁN  1. roč.

4. týden  23. 9. – 27. 9. 2019

Předmět

Probírané učivo   

Čt/Ps

ŽA 17-20, slabika MA; hláska písmeno L,l

Psaní 16-22

MA

Uč. 13-15, znaménka:  < ; = ; > ; +

PRV

Dopravní výchova; Dopravní hřiště

AJ

1. lekce – Hello – pozdravy, představení se (procvičování slovní zásoby)

 TÝDENNÍ PLÁN  2.roč.

Předmět

Probírané učivo   

Čt/Ps

Uč. 16-19, abeceda, skupiny dě,tě,ně,bě,pě,vě

MA

Uč. 7-10 rozkladd čísel na desítky a jednotky

PRV

Dopravní výchova; Dopravní hřiště

AJ

 

1. lekce – Hello animals – uč. 10 - 13, P. S. str. 4, 5

(I´m …/I´m not….What´s this? It´s ….)

TÝDENNÍ PLÁN  3.roč.

 

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Opakování učiva 2. r. –souhlásky na konci slova, věta jednoduchá, větný celek – uč. str. 21 – 27

Sloh: etická výchova – pozdrav, oslovení

AJ

3. lekce: My school bag – uč. str. 8 – 9, P.S. str. 8, 9 (školní potřeby, umět požádat a poděkovat)

MA

Uč. 16-19 násobení, dělení v oboru malé násobilky

G – úsečka, opakování zásad rýsování

PRV

Cesta do školy – str. 8, 9, P. S. str. 7 - 11

 TÝDENNÍ PLÁN  4. roč. 

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

P. S. str. 4, 11, 12

Nauka o slově – stavba slova – jak se tvoří nová slova (slova příbuzná, kořen, předpona, příponová část) - uč. str. 17 – 20

AJ

3. lekce: Have you got a sister? Uč. str. 8, 9, P.S. str. 8, 9

(Ptáme se na věk, jména osob)

MA

Uč. 16-19 dělení se zbytkem, příklady se závorkami

G – vzájemná poloha dvou přímek, rovnoběžky

VL

Naše vlast – P. S. str. 9, 10

ČR – demokratický stát – uč. str. 12 – 13, P. S. str. 10 - 12

Životní podmínky rostlin a živočichů – uč. str. 10 - 11

 

TÝDENNÍ PLÁN  5. roč.

 

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Opakování učiva 4. roč. – uč. str. 17 – 18 (VJ, S, přímá a nepřímá řeč), P. S. str. 5, 7

Slovo a význam – Slova významem nadřazená, podřazená a souřadná, Synonyma, antonyma, Slova jednoznačná a mnohoznačná uč. str. 20 - 23

AJ

3. lekce: Better or worse? – uč. str. 6, 7, P. S. str. 6, 7

(porovnávání kvality, žádáme o zapůjčení škol. pomůcky, prosba, poděkování)

MA

Uč. 16-19 procvičování násobení a dělení; jednotky délky;

 

VL

 

Rostliny a živočichové v různých oblastech – uč. str. 13 - 15, P. S. str. 9 - 11

 

Nerosty (zlato, stříbro, železné rudy, křemen, diamant, sůl kamenná) – uč. str. 11 - 15

 

TÝDENNÍ PLÁN  1. roč.

3. týden  16. 9. – 20. 9. 2019

 

Předmět

Probírané učivo   

Čt/Ps

ŽA 12-15 M,m

Ps  12-17

MA

Uč. 10-13, manipulace v oboru do 5

PRV

 Uč. 8,9 Cesta do školy, opakování škola

AJ

1. lekce – Hello – pozdravy, představení se (procvičování slovní zásoby)

 

 TÝDENNÍ PLÁN  2.roč.

Předmět

Probírané učivo   

Čt/Ps

Uč. 13-16 skupiny di-dy, ti-ty,ni-ny

MA

Uč. 4-7 počítání do 100

PRV

 PS 8,9, Cesta do školy, Život ve škole

AJ

 

1. lekce – Hello animals – uč. 8 - 11, P. S. str. 3 – 4

(slovní zásoba, I´m …/I´m not….)

  TÝDENNÍ PLÁN  3.roč.

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Opakování učiva 2. r. –slabikotvorné r,l, rozdělení souhlásek, psaní i/y, vlastní jména, písmeno ě – uč. str. 14 - 20

AJ

2. lekce: Good morning, str. P. S. str. 7

3. lekce: My school bag – uč. str. 8 – 9, P.S. str. 8,9 (školní potřeby, umět požádat a poděkovat)

MA

 

PRV

Škola – spolužáci, pravidla slušného chování – str. 7, P. S. str. 5, 6

 

 TÝDENNÍ PLÁN  4. roč.

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Opakování učiva 3. roč. – uč. str. 13 - 14, P. S. str. 4, 11

(slovesa, podstatná jména, věta)

Nauka o slově – stavba slova (slova příbuzná, kořen) - uč. str. 15- 16

AJ

2. lekce: Who am I? uč. str. 6 – 7, P. S. str. 6, 7 (procvičování hláskování)

3. lekce: Have you got a sister? Uč. str. 8, 9, P.S. str. 8, 9

MA

 Uč. 12-14 slovní úlohy, příklady se závorkami

VL

 

Orientace v krajině a na mapě – uč. str. 8, 9, P. S. str. 7, 8

Naše vlast – uč. str. 10 – 11, P. S. str. 9

 

Živá a neživá příroda (půda, živiny) – uč. str. 9

Životní podmínky rostlin a živočichů – uč. str. 10 - 11

 

 TÝDENNÍ PLÁN  5. roč.

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Opakování učiva 4. roč. – uč. str. 13 – 17 (podstatná jm. – rod, vzory-skloňování, přídavná jm., zájmena, číslovky, slovesa, VJ, S), P. S. str. 5, 7

AJ

2. lekce: Who is who? – uč. str. 6, 7, P. S. str. 6, 7

MA

 Uč. 12-14 příklady se závorkami, převody jednotek, slovní úlohy

VL

 

Podnebí a vodstvo Evropy – uč. str. 10 - 13, P. S. str. 8, 9

 

Půda – vznik, ochrana – uč. str. 10 - 11

 2. týden  9. 9. – 13. 9. 2019

Předmět

Probírané učivo   

Čt/Ps

 ŽA 6-11

Ps - uvolňovací cviky

MA

 Uč. 4-8

PRV

 Škola-o přestávce uč 6; Poznáváme školu uč 7

AJ

1. lekce – Hello – pozdravy, představení se (procvičování slovní zásoby)

 

 

TÝDENNÍ PLÁN  2.roč.

Předmět

Probírané učivo   

Čt/Ps

Uč. 12,13 mateřský jazyk, cizí jazyky

MA

Uč. 1-4 sčítání a odčítání do 20 s přechodem

G – geometrické tvary

PRV

 

Škola- oblíbený koutek ve škole p.s. 7; Naše škola p.s. 8

AJ

 

1. lekce – Hello animals – uč. 6 – 9, P. S. str. 2 - 4

 

 TÝDENNÍ PLÁN  3.roč.

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Opakování učiva 2. r. – význam slov, slabika, hláska a písmeno – uč. str. 9 - 15

AJ

1. lekce: Hello, str. 4, 5, P. S. str. 5

2. lekce: Good morning, str. 6, 7, P. S. str. 6

MA

Uč. 6-10 opakování učiva 2. ročníku; slovní úlohy, sčítání, odčítání, násobení, dělení;

G-opakování bod,přímka

PRV

 

Opakování učiva 2. roč. – dopravní výchova, rostliny, zvířata - uč. str. 6

 

TÝDENNÍ PLÁN  4. roč. 

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Opakování učiva 3. roč. – uč. str. 10 – 13, P. S. str. 4, 11

AJ

2. lekce: Who am I? uč. str. 6 – 7, P. S. str. 6, 7

MA

Uč. 6-10 opakování učiva 3. ročníku; slovní úlohy, sčítání, odčítání, násobení, dělení;

G-opakování vzájemná poloha dvou přímek

VL

 

Orientace v krajině a na mapě – uč. str. 8, 9, P. S. str. 7, 8

 

Živá a neživá příroda – uč. str. 7 - 9

 TÝDENNÍ PLÁN  5. roč.

Předmět

Probírané učivo   

ČJ

Opakování učiva 4. roč. – uč. str. 9 – 14, P. S. str. 5, 6, 7

AJ

1. lekce: My letter – uč. str. 5, P. S. str .4/3, 5

2. lekce: Who is who? – uč. str. 6, 7, P. S. str. 6, 7

MA

Uč. 7-11 procvičování sčítání, odčítání;

G-opakování bod, přímka, úsečka, rovina

VL

 

Evropa – poloha a povrch – uč. str. 8 – 10, P. S. str. 5, 6, 7

 

Neživá příroda a život – uč. str. 7 - 8

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt

Základní škola a Mateřská škola Řečice, příspěvková organizace


Řečice 93, p.Radešínská Svratka, 592 33
okres Žďár nad Sázavou, Kraj Vysočina

E-mail : skola@obecreci­ce.cz

Datová schránka :

ID schránky: diamb67


Telefon : 566 673 250 (ZŠ)
Telefon : 566 673 240 (MŠ)

IČ: 708 69 006

Aktuality na email 


Informace o použití