Rozcestník

Velikost textu:

Aktuality MŠ

8. března 2021

Distanční výuka pro předškoláky

 

Distanční výuka dětí v povinném předškolním vzdělávání

Distanční vzdělávání se uskutečňuje podle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání a Školního vzdělávacího programu: "Kouzelný dalekohled". 

Distanční vzdělávání je povinné pro děti v posledním roce před zahájením základního vzdělávání, tj. pro děti v povinném předškolním vzdělávání.

Mladší děti se mohou distančního vzdělávání také účastnit, bude to bráno jako nadstandartní činnost a vstřícný krok naší MŠ.

Rodičům je rozesílána každý týden nabídka na aktivity splnitelné v domácím prostředí.

Tato nabídka bude u dětí rozvíjet sebeobsluhu, pozornost, motoriku (hrubou, jemnou a grafomotoriku), řeč, fantazii a představivost, zrakové a sluchové vnímání, vnímání prostoru a času, předmatematické a předčtenářské představy v souladu se ŠVP a RVP PV.

Nabídka je koncipována tak, aby bylo možné si vybrat splnění úkolů dle možnosti rodiny, inspirativní tipy na společné aktivity dětí a rodičů v domácím prostředí, na tvoření, čtení, didaktické hry, pohybové aktivity. Zpracované úkoly je rodič povinen po ukončení distančního vzdělávání předat paní učitelkám v MŠ. Materiály budou založeny do portfolia dítěte v MŠ. Výsledky vzdělávání budou zapisovány do diagnostických listů, které vede MŠ.

Rodiče, kteří nemají možnost vytisknout dětem dané materiály, mohou napsat na e-mailou adresu školy - skola@obecrecice.cz a pracovní listy si můžou vyzvednout ve čtvrtek 11.3.2021 od 9.00-12.00 hod.v MŠ. 

Děti se speciálními vzdělávacími potřebami mají nárok na poskytování podpůrných opatření školou i při distančním způsobu vzdělávání. Podpora ze strany školy bude spočívat v podpoře využití asistenta pedagoga distančním způsobem - pomoc při řešení zadaných úkolů a v zapůjčení speciálních pomůcek. V případě potřeby může rodič kontaktovat vedoucí učitelku MŠ.

Rodič má povinnost informovat MŠ (viz. e-mail školy), že se dítě nemůže distančně vzdělávat. Omluvit z distančního vzdělávání lze pouze z důvodu nemoci.

Děkujeme Vám za spolupráci, přejeme klidné období a těšíme se na shledání. Vaše paní učitelky Jana, Hela a Soňa

 

Menu:

Kontakt

Základní škola a Mateřská škola Řečice, příspěvková organizace


Řečice 93, p.Radešínská Svratka, 592 33
okres Žďár nad Sázavou, Kraj Vysočina

E-mail : skola@obecreci­ce.cz

Datová schránka :

ID schránky: diamb67


Telefon : 566 673 250 (ZŠ)
Telefon : 566 673 240 (MŠ)

IČ: 708 69 006

Aktuality na email 


Informace o použití