Rozcestník

Velikost textu:

Současnost MŠ

Mateřská škola se nachází v přízemí budovy základní školy společně s družinou a školní  jídelnou. Je jednotřídní, kapacita  je 21 dětí. 

Prostory mateřské školy prošly v letech 2006 – 2011 zásadní  rekonstrukcí. Obě místnosto jsou propojeny vybouráním části společné zdi, prostor se tak prosvětlil a učitelky mají lepší přehled o dětech. S prostorami pro hry a práci dětí sousedí ložnice, vybavená zrekonstruovanými dřevěnými lehátky, šatna, sociální zařízení pro děti a školní jídelna. V celé budově jsou nová plastová okna s žaluziemi nebo roletami, stěny jsou vyzdobeny malbami s dětskými motivy.

Třída je vybavena stoly a židlemi diferencovanými dle velikosti  dětí, nábytkem vyrobeným na míru a  pracovním koutem pro učitelky. Je zde akvárium s rybičkami, o které děti pečují a pozorují je, trvale přístupné varhany k hudebním aktivitám.

Zásadní obnovou prošla i herna. Ve spolupráci s rodiči dětí jsme sem pořídili nový kuchyňský kout,  knihovnu a policové skříně na hračky.  Součástí herny je relaxační bazén s míčky, skříňka s auty a stůl s počítačem pro výukové hry dětí.  V roce 2013 jsme ji dovybavili interaktivní tabulí, pořízenou z dotace MŠMT z rozvojového programu "Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání".Ve třídě a herně jsou vytvořena tzv. centra aktivit – hudební, výtvarné a pracovní, kuchyňské, relaxační a  čtenářské.

Dále využíváme při práci s dětmi velkou víceúčelovou místnost a třídu, které byly vybudovány v prostorách bývalého bytu. Místnost za kuchyní  využívá vedoucí učitelka MŠ jako pracovnu, kuchyň používáme jako sklad pomůcek.  Předsíň původního bytu slouží pracovnicím MŠ  jako šatna a zázemí. Do koupelny byla pořízena pračka na dětské povlečení a prádlo ze školní kuchyně.

Sociální zařízení je vybaveno čtyřmi WC mísami, čtyřmi umyvadly se zrcadly a věšáky na ručníky s přepážkami a  otvory na kelímky, umožňující dětem čištění zubů po jídle. Nevýhodou sociálního zařízení je jeho poloha uprostřed budovy a možnost odvětrávání pouze prostřednictvím ventilátorů.
Šatna dětí je malá, dříve oblečené děti odcházejí na lavičku na chodbu, aby měly menší děti více prostoru k oblékání.

Vybavení MŠ pomůckami a hračkami je dostatečné, při jejich nákupu a používání spolupracujeme se základní školou.

Dětem jsou  k dispozici v dostatečném množství  rozmanité  výtvarné a pracovní materiály a pomůcky, vše je dostupné v nízkých  a přehledných  skříňkách.
Také hračky, které již dosloužily, jsou postupně vyměňovány za nové.  Dětské knihy jsou dětem přístupné, jsou umístěné v otevřené knihovně a pravidelně dokupované dle rozpočtu.
 

Školní kuchyně s jídelnou, sloužící oběma součástem, odpovídá po náročné rekonstrukci všem požadavkům a nárokům na stravování dle zákona. Jídelna je vybavena novými stoly a židlemi.

K vybavení MŠ dále náleží zahrada a společně se ZŠ  užívané hřiště. Zahrada je umístěna přímo za školou, má členitý kopcovitý povrch, je oplocena  ze všech stran. Výhodou  jsou vzrostlé jehličnaté a listnaté stromy, které v létě poskytují příjemný stín. Dominantou  je velká zahradní chata, sloužící jako sklad na hračky,  zahradní nábytek a prostředky pro zimní a letní  aktivity dětí. I ona postupně prochází rekonstrukcí. Byly vyměněny prohnilé podpěrné sloupy a zábradlí, zhotoveny nové schody do chatky. Ve spodní rovinaté části zahrady je umístěno pískoviště,  dřevěný kolotoč a velká lavičková houpačka. V horní kopcovité části se nalézá nová dřevěná dvojhoupačka, pružinové houpalo a skluzavka do svahu. Na pořízení těchto prvků, které odpovídají všem hygienickým a bezpečnostním normám, nám věnovala peníze skupina řečických podnikatelů. Celá zahrada byla  prosvětlena  odstraněním starých přehuštěných ovocných stromů a proschlého živého plotu, který byl nahrazen mladými tújemi. Vybavení zahrady je doplněno prvky z vrbového proutí - tunelem a dvěma domečky pro hry a pohybové aktivity dětí. Pod mezí byl vybudován ve spolupráci s rodiči trativod a pod houpačkou travnatá dopadová plocha. V pravém horním rohu zahrady je ohniště se  stabilními  lavičkami.  
 Na zahradě chybí  rovná plocha pro míčové hry a  jízdu na koloběžkách a tříkolkách. Na míčové, pohybové a soutěžní aktivity často  využíváme sportovní areál s velkým hřištěm a venkovním bazénem ve vesnici dole pod školou.

Spolupráce se základní školou je na dobré úrovni. Navštěvujeme společně různá filmová a divadelní představení, organizujeme  akce pro děti a rodiče, sledujeme pokroky našich bývalých žáků při pravidelných návštěvách první třídy.   Navzájem si poskytujeme odbornou literaturu a materiály, předáváme si důležité informace o dětech.

Mateřskou školu navštěvují nejen děti z Řečice , ale i z okolních obcí,  k docházce jsou přijímány ve správním řízení na základě Vnitřní směrnice o přijímání dětí. Rodiče jsou o zápisu informováni na internetových stránkách školy, oznámením v místním rozhlase a plakáty na vývěskách v naší i okolních obcích. Od 1.1. 2011 platí rodiče v MŠ za děti školné ve výši 100 Kč měsíčně.

Se zřizovatelem máme  velmi dobrou spolupráci  v materiální oblasti, v péči o budovu a vnitřní vybavení školy i při jednáních o rozpočtu školy.

Snahou obce je zachování školy pro budoucí generace dětí.i.


Kontakt

Základní škola a Mateřská škola Řečice, příspěvková organizace


Řečice 93, p.Radešínská Svratka, 592 33
okres Žďár nad Sázavou, Kraj Vysočina

E-mail : skola@obecreci­ce.cz

Datová schránka :

ID schránky: diamb67


Telefon : 566 673 250 (ZŠ)
Telefon : 566 673 240 (MŠ)

IČ: 708 69 006

Aktuality na email