Rozcestník

Velikost textu:

Kriteria pro přijímací řízení

Do MŠ mohou být přijaty pouze děti, které se podrobily stanoveným očkováním, které mají doklad, že jsou proti nákaze imunní, nebo se nemohou očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci (§ 50 zákona č. 258/2000 Sb.) - netýká se dětí v posledním roce školní docházky. Přednost mají děti s místem trvalého bydliště v Řečici s ohledem na spádovost a následující kritéria, která vyjadřují stupeň priority.

 1.      Děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky a děti s odloženou školní docházkou

 2.      Děti ve věku 3-5 let dle data narození, od nejstaršího po nejmladší, dle spádové oblasti

 3.      Děti ve věku 3-5 let dle data narození, od nejstaršího po nejmladší, mimo spádovou oblast              

 4.      Děti mladší 3 let (pouze pokud mají předpoklady pro plnění ŠVP PV) dle spádové oblasti

 5.      Děti mladší 3 let (pouze pokud mají předpoklady pro plnění ŠVP PV) mimo spádovou oblast       

Ředitelka školy má právo při přijímání dětí přihlédnout k důvodům hodným zvláštního zřetele :
 ke zvlášť závažným sociálním důvodům a zaměstnanosti zákonných zástupců.

Kontakt

Základní škola a Mateřská škola Řečice, příspěvková organizace


Řečice 93, p.Radešínská Svratka, 592 33
okres Žďár nad Sázavou, Kraj Vysočina

E-mail : skola@obecreci­ce.cz

Datová schránka :

ID schránky: diamb67


Telefon : 566 673 250 (ZŠ)
Telefon : 566 673 240 (MŠ)

IČ: 708 69 006

Aktuality na email